Maakt volwassen hippocampus toch geen nieuwe cellen aan?

Verbindingen in muizenhersens

Een ruimtelijk beeld van de (hoofd)verbindingen in muizenhersens

Ik heb ooit op school geleerd dat je je hele leven moest doen met de hersencellen die je bij je geboorte had. Later werd bekend dat in bepaalde delen van de hersenen die te maken hebben met geheugen en leren, met name de hippocampus, zich steeds weer nieuwe hersencellen vormen, ook in je volwassen leven. Daar schijnt nu weer erg aan getwijfeld te moeten worden. Lees verder

Cacao zou helpen tegen aftakeling hersens

ChocolaChocola blijkt allerlei prettige bijwerkingen te hebben. Nu weer beweren Amerikaanse onderzoekers dat bepaalde bestanddelen in cacao zouden kunnen helpen de aftakeling van de hersens te stoppen of zelfs om te keren. Oudere proefpersonen die drie maanden lang op een chocoladedieet hadden gestaan (een halve plak puur per dag), scoorden beter dan 30 jaar jongere proefpersonen.
Lees verder