Neurowetenschapper Niels Birbaumer

Niels Birbaumer (afb: WikiMedia Commons)

De Duitse onderzoeks-financier DFG heeft maatregelen genomen tegen de prominente Duitse neuroweten-schapper Niels Birbaumer op verdenking van ‘wetenschappelijk wangedrag’. Birbaumer zelf vindt dat hem niets te verwijten valt en blijft achter de publicaties staan. Ook medeonderzoeker Ujwal Chaudhary is voor dit vergrijp gestraft door DFG.
Lees verder

Hersenstromen verraden woorden

Hersenstromen en woorden

Met behulp van elektrocorticografie werd de activiteit in de hersenschors geregistreerd (blauw/geel) en gebruikt om de gesproken woorden te herkennen (afb: CSL/KIT)

Spraak is een vaardigheid die zijn zenuwcentrum heeft in de grote hersenen of eigenlijk de hersenschors. Spraakprocessen verraden zich door hersenstromen, die, door meting met elektroden, vallen te registreren. Het schijnt het Karlsruher instituut voor technologie (KIT) en van het Wadsworth-centrum (VS) gelukt te zijn  daar geluiden, woorden en zelfs hele zinnen uit te destilleren met behulp van een computer. Lees verder