Tegenspreken kost veel ‘hersenruimte’

ruzieHet lijkt er op dat het met iemand oneens zijn in een discussie veel ‘hersenruimte’ vergt. Onderzoeksters van Yale hadden een manier gevonden om bij mensen ‘onder de hersenpan’ te kunnen kijken terwijl ze discussieerden. Als de discussianten het eens waren dan was de hersenactiviteit rustig. Het beeld was heel anders als ze het oneens waren. Dan werden andere delen van de hersens actief die zich bezighouden met hogere verstandelijke functies. Zou dat de verklaring zijn dat mensen in groepen het vaak ‘eens’ zijn? Lees verder

Zweden maken het mogelijk brein met bits te laten communiceren

Elektronica met 'hersens'

Elektronica met ‘hersens’

Steeds vaker hoor je wetenschappers praten over een ‘verbond’ tussen elektronica en de hersens. Elektronica zou verloren gegane functies kunnen overnemen of de bestaande functies verbeteren en/of vergroten, een beetje die gedachte moet daar achter zitten. Nu schijnen onderzoekers van de universiteit van Lund een manier ontwikkeld te hebben om de gegevens van miljoenen hersencellen direct op te slaan en die signalen om te zetten in een code waar de computer mee uit de voeten kan, zodat die daar vrijwel onmiddellijk op kan reageren. We hebben het dan overigens nog maar over een klein stukje van onze hersens. Ons brein wordt geschat bijna 90 miljard cellen groot te zijn.. Lees verder

fMRI houdt neurowetenschappers voor de gek

Dode vis met hersenactiviteit gemeten door fMRI

Een dode vis met (schijnbare) hersenactiviteit

De functionele kernspinmagnetische resonantiebeeldtechniek (in Engels afko fMRI) is de laatste jaren veel gebruikt om mooie plaatjes van hersens in werking te maken. De laatste tijd begint de glans van die techniek wat te verdoffen, zeker toen bleek dat een dode zalm allerlei activiteit in de hersens en het ruggemerg vertoonde na het zien van plaatjes van mensen in allerlei situaties. Recenter is het artikel in het Amerikaanse tijdschrift PNAS waaruit duidelijk werd dat veelgebruikt programma voor de analyse van gegevens fouten bevat. Is het wonderkind in ongenade gevallen en heeft fMRI de neurowetenschappers voor de gek gehouden? In het blad International Journal of Neural Systems stellen onderzoekers dat de statistische waarde van neurowetenschappelijk onderzoek laag is. (koppeling werkte bij mij niet). Ze hebben een oplossing: het Bi-CoPaM-paradigma. Lees verder

Hersenstromen verraden woorden

Hersenstromen en woorden

Met behulp van elektrocorticografie werd de activiteit in de hersenschors geregistreerd (blauw/geel) en gebruikt om de gesproken woorden te herkennen (afb: CSL/KIT)

Spraak is een vaardigheid die zijn zenuwcentrum heeft in de grote hersenen of eigenlijk de hersenschors. Spraakprocessen verraden zich door hersenstromen, die, door meting met elektroden, vallen te registreren. Het schijnt het Karlsruher instituut voor technologie (KIT) en van het Wadsworth-centrum (VS) gelukt te zijn  daar geluiden, woorden en zelfs hele zinnen uit te destilleren met behulp van een computer. Lees verder

Hersenactiviteit vol in beeld gebracht

hersenmikroskoop

Een schematische voorstelling van de 10 000-lenzenmikroskoop (univ. v. Wenen)

Met behulp van een chip met 10 000 mikrolenzen hebben onderzoekers van de universiteit van Wenen de hersenactiviteit van zebravisjes op celniveau in beeld gebracht. Dat was al mogelijk, met behulp fluoreserende eiwitten, maar met dit multilenssysteem zou de activiteit in grotere delen van de hersens in een keer kunnen worden waargenomen. Bij de relatief kleine hersens van het zebravisje (zo’n 100 000 cellen) was het mogelijk de activiteit in de hele hersens te volgen. Volgens onderzoeker Alipasha Vaziri was het tot nu toe niet mogelijk tegelijkertijd de activiteit van grotere hersennetwerken op celniveau te volgen. “Juist dat hebben we nodig om te begrijpen hoe de hersens allerlei prikkels verwerken of bewegingen sturen.” Lees verder

Er blijkt nog leven onder de nullijn in de hersens

Er blijkt nog ‘leven’ te zijn onder de ‘nullijn’ van de hersens. Als een elektroencefalogram geen signaal meer geeft, dan zou je kunnen denken dat de hersens niet meer actief zijn. Niet dus, zo blijkt uit onderzoek van de Canadese universiteit van Montréal en van het Koningin Maria-ziekenhuis in Roemenië. Die tot nu toe onzichtbare hersenactiviteit hebben de onderzoekers Nu genoemd naar de Griekse letter ν.

Hersenactiviteit in coma

Activiteit van de hersenschors (Cx) en de hippocampus (Hipp) in diep coma (afb.: Plos One)

Lees verder