Ademgeur als identificator

NeusEr worden allerlei manieren uitgeprobeerd om mensen en digitale handelingen met elkaar te koppelen zoals wachtwoorden, toegangscodes, vingerafdrukken, gezichtsherkenning en wat dies meer zij, maar ik had nog niet gehoord dat er onderzoek gedaan is/wordt naar de toepassing van ruiksensoren, waarmee je de identiteit van de ademer kan vaststellen. De kunstneus die Japanse onderzoekers hebben ontwikkeld zou al een hoge graad van betrouwbaarheid hebben. Het systeem maakt gebruik van, het kan niet missen, kunstmatige intelligentie, afdeling zelflerende systemen (waarom is me niet duidelijk). De onderzoekers denken dat voedsel- drankinname de betrouwbaarheid niet in de weg zitten. Lees verder

Veel hersenonderzoek werkt met te weinig proefpersonen

HersensVeel hersenonderzoek wordt gedaan met een (veel) te klein aantal proefpersonen om wetenschappelijk zinvolle resultaten te kunnen opleveren. De meeste experimenten met maar weinig deelnemers kunnen ook niet gereproduceerd worden en berusten vooral op toevalligheden, zo blijkt uit recent onderzoek van de universiteit van de (staat) Washington. Lees verder

Veel wetenschappers wantrouwen gepubliceerd onderzoek

Vrouw met mondkapje en microscoopUit een onderzoek dat is uitgevoerd door Elsevier en de Britse wetenschappelijke actiegroep Sense about science zou zijn gebleken dat veel wetenschappers nogal wantrouwend staan tegenover de resultaten van onderzoek en andere onderzoeksuitingen (?). Gevraagd naar de betrouwbaarheid van de gepresenteerde resultaten die ze de laatste week onder ogen hadden gehad zei maar liefst 37% dat ze daarvan slechts de helft of minder betrouwbaar achtten. Lees verder

Accuraatheid van kwabitberekeningen gemeten

Tweekwabitpoort

De twee kwantumstippen zijn verborgen onder de poorten G1 en G2. RG is het reservoir waar de elektronen voor de kwantumstippen vandaan komen (afb: uit Nature-artikel)

Hoogstwaarschijnlijk ga ik wel eens in de mist als ik het over kwantumcomputer heb,  maar ik meen toch te weten dat instabiliteit van kwantumsystemen een van de grootste zorgen is voor onderzoekers aan kwantumcomputers. Die instabiliteit maakt de uitkomsten van kwantumberekeningen onbetrouwbaar. Nu schijnen onderzoekers van een Australische universiteit de betrouwbaarheid te hebben gemeten van een tweekwabitter op silicium en die zag er veelbelovend (want betrouwbaar) uit. Komt het er nu eindelijk van die geweldige kwantumcomputer of blijft het martelen? Lees verder

Op zoek naar ‘kuldetector in gammawetenschappen

Logo DarpaAdam Russell is antropoloog en programmaleider van Darpa, de wetenschappelijke organisatie van het Amerikaanse ministerie van defensie. Hij is op zoek naar een betrouwbare methode om de zin van de onzin in de gammawetenschappen te scheiden. Als je een idee hebt mag je contact met hem opnemen. Lees verder

Ooggetuigen zijn notoir onbetrouwbaar

Thomas Albright over de betrouwbaarheid van ooggetuigen

Thomas Albright: …meer gebruik maken van wetenschappelijke inzichten… (afb: Salk-instituut)

Je had in mijn jeugd, misschien zijn die er nog wel, plaatjes waar je een paar minuten naar mocht kijken, waarna je antwoorden op de volgende bladzij moest zien te beantwoorden. Ik bakte er meestal niks van en dat schijnt niet ongewoon te zijn. Hoe komt dat toch? Is ons waarnemingsvermogen zo slecht? Een Amerikaanse onderzoekscommissie heeft dan nu eindelijk (?) eens uitgezocht. Mensen zijn geneigd gaten in hun waarneming ‘in te vullen’. Daar moeten rechters en rechercheurs rekening mee houden. Lees verder

fMRI houdt neurowetenschappers voor de gek

Dode vis met hersenactiviteit gemeten door fMRI

Een dode vis met (schijnbare) hersenactiviteit

De functionele kernspinmagnetische resonantiebeeldtechniek (in Engels afko fMRI) is de laatste jaren veel gebruikt om mooie plaatjes van hersens in werking te maken. De laatste tijd begint de glans van die techniek wat te verdoffen, zeker toen bleek dat een dode zalm allerlei activiteit in de hersens en het ruggemerg vertoonde na het zien van plaatjes van mensen in allerlei situaties. Recenter is het artikel in het Amerikaanse tijdschrift PNAS waaruit duidelijk werd dat veelgebruikt programma voor de analyse van gegevens fouten bevat. Is het wonderkind in ongenade gevallen en heeft fMRI de neurowetenschappers voor de gek gehouden? In het blad International Journal of Neural Systems stellen onderzoekers dat de statistische waarde van neurowetenschappelijk onderzoek laag is. (koppeling werkte bij mij niet). Ze hebben een oplossing: het Bi-CoPaM-paradigma. Lees verder

“Medische artikelen Wikipedia onbetrouwbaar”

Robert Hasty

Robert Hasty (beeld uit YouTube-filmpje)

Het zou natuurlijk ook uitgezocht moeten worden voor de Nederlandse Wikipedia, maar het lijkt wijs niet al te veel te steunen op de medische informatie in de Wikipedia. Onderzoek van Robert Hasty van de Amerikaanse Campbell-universiteit zou hebben uitgewezen dat informatie in de Engelstalige Wikipedia bij negen van de tien duurste ziektes in de VS talloze fouten bevatten. Raadpleeg een dokter, zou ik aanraden. Lees verder

Hoe betrouwbaar is de uitkomst van medisch onderzoek?

Betrouwbaar medisch onderzoekVooral medisch onderzoek kan verwachtingen bij mensen wekken die, achteraf gezien, niet waargemaakt kunnen worden of zelfs helemaal onterecht waren, omdat het niet deugde. Dan heb ik het niet eens over fraude. Het komt nogal eens voor dat de onderzoekers door de bomen het bos niet zien of dat ze verkeerde conclusies trekken omdat ze statistisch maar matig onderlegd zijn. Als ik zes keer zes gooi met een dobbelsteen, hoe groot is dat kans dat ik de zevende keer weer zes gooi? Volgens een artikel van de BBC stijgt het aantal teruggetrokken medische artikelen in wetenschappelijke bladen sterk: van 30 in 2000 naar 400 in 2010, terwijl het aantal geschreven artikelen in die periode maar met 44% steeg. De cijfers zouden van het wetenschapsblad Nature komen. Lees verder

Neurologische studies zitten er vaak naast

Het is mooi dat beeld van wetenschap als weg naar de waarheid, maar daar zit een hoop onbruikbare rommel tussen. Aan de universiteit van Bristol (de universiteit van wat?) heeft Kate Button met de hulp van andere onderzoekers van, onder meer, Oxford en Stanford, onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van zo’n 50 wetenschappelijke neurowetenschappelijke artikelen en daar in het blad Nature verslag van gedaan. De resultaten van haar studie vielen niet mee. De meeste artikelen hebben een ‘zeggingskracht’ van maar 20%. Dat wil zeggen dat kans op het keihard aantonen van het bestudeerde effect 1 op de 5 is. Dergelijke artikelen hebben weinig wetenschappelijke waarde en vaak worden op basis van die magere onderzoeken uitspraken gedaan die meestal kant noch wal raken, zo meldt Eurekalert.
Die slechte resultaten hangen vaak samen met het lage aantal onderzochte gevallen en/of het geringe effect van het onderzochte fenomeen. Button: “Men wil de betrouwbaarheid van wetenschap verhogen. We hebben gekeken naar neurowetenschappelijke literatuur en kwamen op een kans van gemiddeld 20% dat de bestudeerde effecten ook daadwerkelijk werden waargenomen, zelfs als die effecten er wel degelijk zijn. (…) Dat betekent dat veel studies geen uitsluitsel geven over de vragen die uitgezocht werden en dat veel uitspraken op basis van de onderzoeksresultaten onjuist of onbetrouwbaar zijn.” Volgens de studie zou met kleine veranderingen met betrekking tot methodologie en transparantie al veel ten goede te keren te zijn. Zo zou betere samenwerking het probleem van de te kleine aantallen bestuurde gevallen kunnen ondervangen. Of dat strookt met de overal heersende publicatiedwang voor wetenschappelijke onderzoekers is dan wel weer de vraag.
Bron: Eurekalert