‘Hersens’ wormpje C. elegans is nu ook digitaal beschikbaar

De 'hersens' van de C. elegans gedigitaliseerd

De reflex van een wormpje op aanraking is hetzelfde als het vinden van een nieuw steunpunt van een stok (afb: TU Wenen)

Het petieterige wormpje Caenorhabditis elegans heeft heel kleine ‘hersentjes’ met maar 300 neuronen, maar daarmee kan het beestje doen wat nodig is voor zijn overleving. Onderzoekers hebben nu in kaart gebracht hoe die 300 neuronen het gedrag van het wormpje sturen en hebben dat, wat zij noemen, reflexnetwerk omgezet in een digitaal dat zich precies zo gedraagt als de E. elegans in het wild. Met die gigitale ‘hersentjes’ konden ze een technisch probleem oplossen zonder maar een regel code te schrijven. Lees verder

Hersenactiviteit vol in beeld gebracht

hersenmikroskoop

Een schematische voorstelling van de 10 000-lenzenmikroskoop (univ. v. Wenen)

Met behulp van een chip met 10 000 mikrolenzen hebben onderzoekers van de universiteit van Wenen de hersenactiviteit van zebravisjes op celniveau in beeld gebracht. Dat was al mogelijk, met behulp fluoreserende eiwitten, maar met dit multilenssysteem zou de activiteit in grotere delen van de hersens in een keer kunnen worden waargenomen. Bij de relatief kleine hersens van het zebravisje (zo’n 100 000 cellen) was het mogelijk de activiteit in de hele hersens te volgen. Volgens onderzoeker Alipasha Vaziri was het tot nu toe niet mogelijk tegelijkertijd de activiteit van grotere hersennetwerken op celniveau te volgen. “Juist dat hebben we nodig om te begrijpen hoe de hersens allerlei prikkels verwerken of bewegingen sturen.” Lees verder

Vrije radicalen zouden veroudering juist tegen gaan

C. elegans

Het wormpje C. elegans wordt vaak als ‘diermodel’ gebruikt

Orders en tegenorders, het blijft martelen met de wetenschap rond voeding. Ooit hadden wetenschappers gemeten dat honing alleen maar uit suiker bestond en dus onmogelijk een positief effect op de gezondheid zou kunnen hebben. Een paar jaar later bleken andere onderzoekers (met betere analyseapparatuur, denk ik) wel degelijk stoffen in honing aan te treffen die ‘gezond’ zouden kunnen zijn. Vrije radicalen, agressieve vormen van moleculen en atomen, werden altijd gezien zo niet als aanstichter, dan wel tenminste als versneller van veroudering. Vitaminen, anti-oxidanten, zouden de negatieve kanten van vrije radicalen inperken. Nu zou blijken dat vrije radicalen juist veroudering bestrijden, terwijl inmiddels de anti-oxidanten in de beklaagdenbank zijn terechtgekomen. Het kan verkeren. Overigens moet ik er wel bij vertellen dat dat geldt voor wormpjes (Caenorhabditis elegans).
Lees verder