Neurowetenschapper Niels Birbaumer

Niels Birbaumer (afb: WikiMedia Commons)

De Duitse onderzoeks-financier DFG heeft maatregelen genomen tegen de prominente Duitse neuroweten-schapper Niels Birbaumer op verdenking van ‘wetenschappelijk wangedrag’. Birbaumer zelf vindt dat hem niets te verwijten valt en blijft achter de publicaties staan. Ook medeonderzoeker Ujwal Chaudhary is voor dit vergrijp gestraft door DFG.
Lees verder

Onze hersens in de ‘wolk’?

De geheugenstimulator

Die directe hersen/’wolk’-verbinding gaat verder dan deze simpele geheugenchip geïmplanteerd in de hersens. Letterlijk en figuurlijk

Een draadloze verbinding tussen nanorobotjes in onze hersens en elektronica zal er binnen enkele decennia toe leiden dat onze hersens kunnen worden verbonden met internet, zo verwachten onderzoekers die nadenken over de toekomst van de hersenwetenschap. Een internet-van-gedachten is in de maak, al fantaseren de futuristische onderzoekers daarbij wel al te veel idylle… Lees verder

Neurologische studies zitten er vaak naast

Het is mooi dat beeld van wetenschap als weg naar de waarheid, maar daar zit een hoop onbruikbare rommel tussen. Aan de universiteit van Bristol (de universiteit van wat?) heeft Kate Button met de hulp van andere onderzoekers van, onder meer, Oxford en Stanford, onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van zo’n 50 wetenschappelijke neurowetenschappelijke artikelen en daar in het blad Nature verslag van gedaan. De resultaten van haar studie vielen niet mee. De meeste artikelen hebben een ‘zeggingskracht’ van maar 20%. Dat wil zeggen dat kans op het keihard aantonen van het bestudeerde effect 1 op de 5 is. Dergelijke artikelen hebben weinig wetenschappelijke waarde en vaak worden op basis van die magere onderzoeken uitspraken gedaan die meestal kant noch wal raken, zo meldt Eurekalert.
Die slechte resultaten hangen vaak samen met het lage aantal onderzochte gevallen en/of het geringe effect van het onderzochte fenomeen. Button: “Men wil de betrouwbaarheid van wetenschap verhogen. We hebben gekeken naar neurowetenschappelijke literatuur en kwamen op een kans van gemiddeld 20% dat de bestudeerde effecten ook daadwerkelijk werden waargenomen, zelfs als die effecten er wel degelijk zijn. (…) Dat betekent dat veel studies geen uitsluitsel geven over de vragen die uitgezocht werden en dat veel uitspraken op basis van de onderzoeksresultaten onjuist of onbetrouwbaar zijn.” Volgens de studie zou met kleine veranderingen met betrekking tot methodologie en transparantie al veel ten goede te keren te zijn. Zo zou betere samenwerking het probleem van de te kleine aantallen bestuurde gevallen kunnen ondervangen. Of dat strookt met de overal heersende publicatiedwang voor wetenschappelijke onderzoekers is dan wel weer de vraag.
Bron: Eurekalert