Vloeibare magneetjes

vloeibare magneetjes

Diverse druppeltjes met en zonder (groen) ‘membraan’. De bruine druppeltjes in het midden zijn permanent ferromagnetisch (afb: Lawrence-Berkeleylab)

Het zou niet eerder vertoond zijn, maar nu zijn onderzoekers van het Lawrence-Berkeleylab er in geslaagd vloeibare kristallen te produceren met behulp van 3d-printers. Gedacht wordt die materialen te gebruiken voor nanorobotjes of voor de gerichte medicijnafgifte in het lichaam. Lees verder

Onze hersens in de ‘wolk’?

De geheugenstimulator

Die directe hersen/’wolk’-verbinding gaat verder dan deze simpele geheugenchip geïmplanteerd in de hersens. Letterlijk en figuurlijk

Een draadloze verbinding tussen nanorobotjes in onze hersens en elektronica zal er binnen enkele decennia toe leiden dat onze hersens kunnen worden verbonden met internet, zo verwachten onderzoekers die nadenken over de toekomst van de hersenwetenschap. Een internet-van-gedachten is in de maak, al fantaseren de futuristische onderzoekers daarbij wel al te veel idylle… Lees verder

Nobelprijs scheikunde voor molmachines

De nanoauto van Nobelprijswinnaar Ben Feringa

De nanoauto van Feringa. Leuk zo’n ding, maar wat moet je er mee?

Een hoera, er is weer eens een Nederlander die de Nobelprijs krijgt: Ben Feringa van de universiteit van Groningen. Hij moet die prijs wel delen met de Brit Fraser Stoddard en de Fransman Jean-Pierre Chauvage. Hun gemeenschappe-lijke thema is de ontwikkeling van moleculaire machines, molmachines. Daar wordt al jaren aan gewerkt en sommigen, inclusief de drie prijswinnaars, zien een grote toekomst voor molmachines weggelegd in, onder meer, gerichte medicijnafgifte maar ook in de elektronica en op energiegebied. Er zijn nog steeds sceptici die molmachines wel leuke dingetjes vinden, maar waar niet zo veel mee te doen valt. Lees verder

Nanorobots doen hun intree in de scheikunde

Molecuulrobotarm

Zo ongeveer werkt de scheikunderobot (afb: Nature)

Er woedt momenteel een discussie rond de robotisering van onze samenleving, die dertig jaar geleden ook al hoog opliep. De vragen gaan, als ik het goed gevolgd hebben, nu niet meer in de eerste plaats om werkgelegenheid, maar over de plaats van de robot in onze ‘pikorde’. Die discussie zal in de scheikunde niet gauw ontstaan. Een nanorobot kan daar, net als in de autofabriek, mooie moleculen bouwen die met ‘bakken en braden’ moeilijk of niet te verwezenlijken zijn, is het idee. Nu is er vast een robotarm die moleculen van de ene plek naar de andere brengt. Het beginnetje van de robotscheikunde is er. Lees verder

Feringa krijgt Solvayprijs voor molmotors

Ben Feringa (RUG)

Prijswinnaar Ben Feringa

Ben Feringa, hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft deze week uit handen van Koningin Mathilde van België de Solvayprijs gewonnen. De prijs, waaraan een geldbedrag van € 300.000 is verbonden, is toegekend voor zijn baanbrekende onderzoek op het gebied van moleculaire motoren. “Ik ben hier heel blij mee”, zegt Feringa. “De prijs is bedoeld voor een persoon die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de chemie. Als ze dat van je zeggen is dat natuurlijk zeer eervol, maar het is ook een grote erkenning voor mijn team en de vele tientallen vaak jonge onderzoekers die al die jaren in mijn laboratorium hebben gewerkt.”
Lees verder