Wie verzint het: ‘slimme’ toiletten?

'Slim' toilet

De ‘slimme’ plee van Grego (afb: Duke)

Allerlei dingen worden ‘slim’ genoemd, maar zijn dat zelden. Een van de weinige plaatsen waar niks ‘slims’ gebeurde was de plee. Wat valt daar aan ‘slims’ te doen? Veel, denkt Sonia Grego. Ze heeft een bedrijf opgericht, Coprata (‘bedekt’ in het Roemeens), dat die dingen moet maken. Om wat te doen? Je uitwerpselen laten analyseren, bijvoorbeeld. Dan durf je toch niet meer te gaan poepen of piesen? Lees verder

‘Uitvinder’ web wil het veiliger en sterker maken

Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee (afb: WikiMedia Commons)

De Brit Tim Berners-Lee, destijds werkzaam bij het CERN in Zwitserland, wordt altijd gepresenteerd als ‘uitvinder’ van het wereldwijde web, maar dat lijkt me te veel eer. Hij heeft ongetwijfeld een belangrijke bijdrage geleverd aan de popularisering van internet, maar tijdens zijn ‘uitvinding’ bestonden er al ‘webachtige’ systemen. De laatste jaren heeft hij zich herhaalde malen bezorgd getoond over de toekomst van het web en nu heeft hij een plan ontvouwd dat het web veiliger en sterker moet maken. Onder andere Google en Facebook steunen zijn initiatief. Pas op als de vos de passie preekt! Lees verder

Boeventuig 2

Amerikanen zijn er van overtuigd dat ze de beste democratie ter wereld hebben. Als dat zo is, dan is het met de democratie slecht gesteld, maar dat heeft Churchill al geconstateerd, wil de mare. In Amerika worden drie pubers in 1994 veroordeeld voor een gruwelijke moord op drie jochies van acht. Ze blijken onschuldig. In elke fatsoenlijke rechtstaat zouden ze dan onmiddellijk worden vrijgelaten en een schadevergoeding krijgen. Niet in de beste democratie ter wereld. Ze komen vrij als ze stellen dat het OM destijds voldoende bewijs had om ze te veroordelen (een van de drie had aanvankelijk de doodstraf gekregen). Dan hoeft de staat geen schadevergoeding te betalen. Vervolgens komt er een rechtszaak, waarin ze veroordeeld worden tot precies het aantal dagen dat ze in de bak hebben gezeten. Hier staat mijn verstand stil. Op welke gronden veroordeelt die rechter drie onschuldig opgesloten pubers tot zo’n 18 jaar opsluiting? Guantanamo Bay is al een grote aanfluiting voor ’s werelds beste democratie, die ondanks de H.Barack (althans in Europa bij zijn verkiezing heilig verklaard), maar dit staaltje van schandelijk onrecht slaat alles. Daar kan Kafka nog een puntje aan zuigen. En dan hebben we het nog niets eens over de (gekozen) rechter, die jarenlang de rechtsgang heeft gefrustreerd door herziening van het vonnis op basis van nieuw bewijsmateriaal herhaalde malen tegen te houden.