Broeikasgasconcentratie atmosfeer in 2017 naar nieuwe hoogten

Aardopwarming 2017 in beeld

Oppervlaktetemperaturen vergeleken bij een gemiddelde van 1981 – 2010 (afb: NOAA-rapport)

Erg van dat klimaat, hè, en we gaan over tot de orde van de dag: met autorijden, vliegen, verstoken van fossiele brandstoffen en het eten van vlees. Het nationale Amerikaanse instituut voor oceanografisch en atmosferisch onderzoek NOAA heeft moeten constateren dat de broeikasgasconcentratie in de atmosfeer het vorig jaar hoger waren dan ooit eerder gemeten (pdf-bestand). Lees verder

Zeeijsoppervlak Noordpool deze winter een na laagste

De ICESat-2 met dikte Noordpoolijs

Een plaatje van de ICESat-2 boven het Noordpoolgebied (afb: NASA)

Het zal niet verbazen dat het maximale ijsoppervlak op de Noordpool deze winter verhoudingswijs gering was. Daarmee liep deze winter netjes in de pas met de laatste drie voorgaande en komt op de tweede plaats terecht sedert de metingen zijn begonnen. Lees verder

Pompen moeten Noordpoolijs redden

"Verdwijnen Noordpoolijs heeft grote economische gevolgen."Er zijn natuurlijk idiotere plannen in omloop om de effecten van de aardopwarming tegen te gaan, maar simpel zal de uitvoering van Steven Desch van de universiteit van Arizona (VS) niet zijn. Desch wil, met name ’s winters, water onder het ijs vandaan pompen en over het ijsoppervlak verspreiden. Daar bevriest het eerder dan onder het ijs (ijs isoleert goed). IJs werkt ook nog eens als reflector van het zonlicht en de -warmte, waardoor het afsmelten van het Noordpoolijs op zijn minst wordt vertraagd. Lees verder

Smeltend ijs zou ons biljoenen euro’s gaan kosten

Omvang Noordpoolijs op 10 september 2016

De omvang van het Noordpoolijs op 10 september 2016. De gele lijn is het gemiddelde sinds het begin van de satellietwaarnemingen in 1981 tot 2010 (afb: NSIDC)

Het Noordpoolgebied warmt dubbel zo snel op als elders op aarde en verandert daardoor drastisch. Volgens recent onderzoek gaat het smelten van het Noordpoolijs en de permafrost de mens tot het eind van deze eeuw biljoenen euro’s kosten, mogelijk zelfs 90 biljoen. De geringe voordelen, nieuwe scheepvaartroutes en makkelijker toegang tot fossiele bronnen, wegen daar volgens de rond negentig onderzoekers niet tegen op. Lees verder

Mens niet alleen schuldig aan verdwijning Noordpoolijs

Het zeeijs op de Noordpool krimpt al jaren in omvang en dikte

Het zeeijs op de Noordpool krimpt al jaren in omvang en dikte

Het smelten van het zee-ijs op de Noordpool is de laatste decennia aanzienlijk versneld door de veranderde luchtcirculatie die warme lucht naar de Noordpool voert. Volgens Amerikaanse aardwetenschappers kan 60% van de gemeten afname van het Arctische zomerijs sinds 1979 volledig worden toegeschreven aan de klimaatopwarmende activiteiten van de mens. De rest, de veranderde luchtcirculatie, is de ‘schuld’ van de natuur. Lees verder

Het is extreem warm op de Noordpool

Temperaturen op de Noordpool in november abnormaal hoog

Nooit eerder vertoond: de temperaturen in oktober en november lopen op (afb: Deens weerkundig instituut)

Wat is er met het ijs op de Noordpool aan de hand? In november zou het ijs weer moeten aangroeien, maar dat is nauwelijks het geval en op sommige plaatsen is het zelfs nog verder weggedooid. Het is er ongewoon warm voor de tijd van het jaar tot wel 20°C boven het gemiddelde. Die temperatuur is in oktober en november op sommige plaatsen zelfs hoger geworden.
Lees verder

Aardopwarming zou Eurazische winters kouder maken

De polaire vortex en koudere winters

De polaire vortex half november 2013 (afb: Wiki Commons)

Klimaatver-andering door verhoogde concentraties broeikasgassen betekent over het geheel genomen een aardopwarming, maar de locale effecten kunnen erg verschillen. Er zijn onderzoekers die beweren dat de winters in delen van Europa en Azië kouder kunnen worden. Het verdwijnen van het zeeijs op de Noordpool zorgt er voor dat een blokkerende luchtstroming, de polaire vortex, zwakker wordt. In de nawinter verplaatst die luchtstroming zich steeds meer naar het zuiden en oosten en brengt daarmee vooral in Eurazië koudere nawinters, is het idee. Lees verder

Warmterecord en het afscheid van het poolijs

ijsoppervlak Noordpool

De winter 15/16 op de Noordpool was extreem warm

Volgens de NASA is juli de warmste maand ooit gemeten. De wereld stevent met ‘voortvarendheid’ af op een opwarming van 1,5°C in vergelijking met het gemiddelde voor de industriële revolutie. Het ijs aan de Noordpool verdwijnt. De maatregelen om de aardopwarming te temperen lijken veel te laat te komen.  Lees verder

Oppervlak Noordpoolijs een van de kleinste in 40 jaar

"Verdwijnen Noordpoolijs heeft grote economische gevolgen."Volgens een analyse van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is de omvang van het Noordpoolijs een van de laagste sedert de satellietwaarnemingen in de jaren 70 zijn begonnen. 2015 komt met het zomerminimum op de vierde plaats. De omvang kwam uit op 4,41 miljoen km2. Dat is 1,8 miljoen km2 minder dan het gemiddelde over de laatste 20 jaar van de twintigste eeuw. Lees verder