“Vormen Duurzame Ontwikkelingsdoelen een goed alternatief voor bbp?”

Screenshot

Het bruto-binnenlandsproduct (bbp) wordt meestal gehanteerd als maat voor het ‘welzijn’ van een land, maar dat is nogal een armzalig meetsysteem dat in feite alleen kijkt naar zaken waar geld mee verdiend wordt. Al tientallen jaren geleden zijn er ideeën ontwikkeld om betere maat te verzinnen zoals een groen bbp, maar die ideeën uit de jaren 70 en 80 hebben niet echt ingang gevonden. Nu proberen twee onderzoekersters van de universiteit van Ottawa het maar weer eens. Zouden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties niet een goede vervanging zijn? Die hebben meer oog voor schaarsten en minder voor geld en groei. Lees verder

Hersens sturen afweersysteem

Hersenstam

De hersenstam is een evolutionair oud gedeelte van de hersens (afb: WikiMedia Commons)

Al langer wordt gedacht dat onze hersens een rol spelen in ons afweersysteem. Nu lijken onderzoekers de plaats in de hersens te hebben gevonden die daarvoor verantwoordelijk zou zijn. Lees verder