Neuronen vogels vergen veel minder energie dan van zoogdieren

Duif

Intelligent? (afb: RUB)

Hersencellen van vogels hebben maar eenderde nodig van de energie die hersencellen van zoogdieren vergen. “Dat zou kunnen verklaren waardoor vogels zo slim kunnen zijn, ook al hebben hun kleine hersens zoveel hersencellen”, zegt Onur Güntürkün van de Ruhr-Universiteit in Bochum. Lees verder

“Stop de titelinflatie aan de universiteiten”

Veel regeringen hebben de afgelopen decennia de hevige wens uitgesproken onze gemeenschappen hoogopgeleid te maken. Daar is dan ook heftig aan gewerkt. Dat is niet gebeurt door meer mensen een hogere opleiding te geven, maar door de namen van de opleidingen te vervangen en aanduidingen als lager te verwijderen en door het verlagen van de normen. Zo werden de hogescholen in Engeland universiteiten genoemd en is er in Nederland geen opleiding meer met de aanduiding ‘lager’.  Peter Main, oud-hoogleraar en schrijver van Assessment in University Physics Education, vindt dat we iets moeten doen aan de titelinflatie aan de universiteiten. Hij heeft het over natuurkunde, maar ik denk dat dat fenomeen speelt bij de hele universitaire opleiding en niet alleen in het Verenigd Koninkrijk. Lees verder