Geen idee waardoor vrouwen langer leven dan mannen

Dikhoornschaap

Het verschil hangt bij dikhoornschapen sterk af van de omstandigheden. (afb: WikiMedia Commons)

Gemiddeld leven vrouwen langer dan mannen. Dat is over de hele wereld zo. 90% van de mensen die 110 worden is vrouw. De Franse Jeanne Calment, die in 1997 overleed is met 122 jaar nog steeds (geverifieerd) recordhouder. Wetenschappers hebben nog steeds geen afdoende verklaring voor dat verschil. Gespeculeerd wordt er een hoop. Ook bij zoogdieren is dat vrijwel altijd zo, blijkt uit recent onderzoek. Lees verder

Grote sprong zegging DNA in forensisch onderzoek verwacht

Forensisch onderzoek met DNADNA-sporen op plaats delict worden vooral gebruikt om ‘onomstotelijk’ de aanwezigheid van een verdachte te bewijzen, maar DNA kan veel meer zeggen over de dader. De middelen en de kennis om DNA te ‘doorzoeken’ op allerlei fysieke kenmerken en gewoontes zijn de laatste jaren fiks gegroeid. Krijgen we binnenkort een vrij nauwkeurig profiel van de DNA-bezitter louter op basis van zijn/haar DNA?
Lees verder

Groenlandse haaien worden erg oud

Groenlandse haaien worden heel oud

Groenlandse haai

Het zal allemaal wel kloppen, maar het klinkt erg ongeloofwaardig: Groenlandse haaien ‘doen’ het pas na honderd jaar voor het eerst. Dat betekent niet dat ze wat seks betreft veel te kort komen.  Volgens Deense onderzoekers kunnen Groenlandse haaien wel 400 jaar worden (392 ± 120). Vrouwtjes zijn pas vanaf hun 150ste vruchtbaar. Daarmee lijkt  de Groenlandse haai het langstlevende gewervelde dier te zijn ver voor de Groenlandse walvis (212). Zou daar in Groenland ergens anti-verouderingselixer te halen zijn?

Lees verder

Aandeel tweelingen in 40 jaar bijna verdubbeld

Het aantal tweelingen stijgt

Het verloop van het tweelingenaandeel in de geboortes (afb: Population and Development Review)

Het aandeel van de tweelingen onder de nieuwgeborenen in de zogeheten ontwikkelde landen is de laatste 40 jaar bijna verdubbeld. Dat zou vooral komen doordat vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen krijgen en door kunstmatige bevruchting. Lees verder

Vroeg een taal aanleren geen voordeel

Simone Pfenninger

Simone Pfenninger, afdeling Engels bij de universiteit van Züricht

De Zwitserse taalkundige Simone Pfenninger van de universiteit van Zürich wilde wel eens weten of het klopt dat het beter is een tweede taal jong aan te leren. Dat wordt nu beschouwd als de onomstotelijke waarheid evenals de gedachte dat je goed in je eigen taal moet zijn om een tweede taal goed onder de knie te kunnen krijgen. Ze is daar vijf jaar mee bezig geweest en komt nu tot de, voorlopige, conclusie dat jong een tweede taal leren geen duidelijk voordeel levert boven die vreemde taal op latere leeftijd eigen te maken. Vroegtijdig aanleren van een vreemde taal kan zelfs op de korte termijn negatief uitpakken voor de eerste taal. Wel bleek haar dat als haar proefpersonen (lager en middelbaar onderwijs), die als moedertaal Zwitserduits hadden, goed in hun moedertaal waren ze dat ook in het Engels waren. Die ‘mythe’ houdt dus voorlopig stand. Lees verder