Grote grazers zouden de Noordpool koud houden

Rendieren in de sneeuw

Rendieren in de sneeuw

Herintroductie op grote schaal van grote grazers zoals neushoorns, bizons en rendieren zouden de graslanden, bossen en toendra’s helpen beschermen tegen natuurbranden en ander onheil dat de klimaatverandering ons te bieden heeft, zo beweren onderzoekers. Ze zouden er, ik neem het met een korrel zout, zelfs voor kunnen zorgen dat de Noordpool koel zal blijven of althans minder opwarmt. Lees verder

‘Hongerige’ planten nemen meer kooldioxide op

Stijging kooldioxideconcentratie afgevlakt door 'fellere' plantengroei

Stijging afgevlakt (afb: Berkeley-lab)

Het is niet allemaal kommer en kwel wat het klimaat betreft. Onderzoekers van het Amerikaanse Berkeley-lab hebben uitgerekend dat planten meer  kooldioxide opnemen dan in voorgaande decennia. Door de hogere kooldioxide-opname remmen onze groene medeaard-bewoners de groei van de broeikasgasconcentratie in de atmosfeer.  De bevindingen zijn gebaseerd op waarnemingen van de atmosfeer, satellietmetingen van de vegetatie en rekenmodellen. Lees verder

Aarde wordt steeds groener door kooldioxide

De vergroening van de aarde door kooldioxidetoename

De aarde is sedert 1982 vergroend


De concentratie van kooldioxide in de atmosfeer gaat steeds verder omhoog, maar dat heeft als effect dat de aarde steeds groener wordt. Hogere CO2-concentraties betekenen een sterkere groei van de planten, waarvoor het vermaledijde broeikasgas het basisvoedsel is (naast water). Dat hebben (onder meer) Chinese onderzoekers kunnen constateren op basis van satellietbeelden van de aarde. De toename aan biomassa zou aanzienlijk zijn. Overigens kan nog verdere CO2-stijging planten weer schade toebrengen. Lees verder