Broeikasgasconcentraties naar nieuwe hoogten

Broeikasgasuitstoot blijft stijgenDe concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer zijn het vorig jaar gestegen naar nieuwe hoogten, zo meldt de de wereldwijde meteorologische organisatie WMO. Niet alleen de concentratie van CO2 nam toe maar ook van andere broeikasgassen als methaan en distikstofmonoxide (lachgas). De stijging van de kooldioxideconcentratie lag iets boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Lees verder

Aarde komende jaren mogelijk al 1,5°C warmer

Aardopwarming 2014-2018

Aardopwarming tussen 2014 en 2018. De aardopwarming is het grootst in het Noordpoolgebied (afb: NASA)

De afgelopen vier jaar zijn volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) de warmste sinds het begin van de metingen bijna 170 jaar geleden. Het afgelopen jaar is het op drie na warmste jaar ooit, meldde de organisatie woensdag in Genève. Zij bevestigde de bevindingen van NOAA, de Amerikaans weerkundige en oceanografische organisatie. Het Britse weerkundige instituut de Met Office stelt dat we midden in de warmste periode sedert 1850 verkeren. De komende vijf jaar zullen ook aan de warme kant zijn. Lees verder

En weer stoten we meer broeikasgassen uit

Fijn stof van dieselauto's verstoort leverfunctiesEn weer hebben wij met zijn allen meer broeikasgassen de atmosfeer in gestuurd. Eind vorig jaar lag het kooldioxidegehalte daar 405,5 delen per miljoen. Dat zou de laatste driemiljoen jaar in de wereld niet vertoond zijn. zo deelt de wereldmeteorologische organisatie (WMO) mee. Ook de uitstoot van het zware broeikasgas methaan is gestegen. De trend is allesbehalve dalend. Lees verder

Broeikasgasconcentratie in atmosfeer op eenzame hoogte

Broeikasgasuitstoot in Nederland 2016

De broeikasgasuitstoot loopt de laatste jaren niet echt terug in Nederland (afb: CBS)

Vorige week kon ik nog melden dat de CO2-uitstoot in 2016 voor het derde opeenvolgende jaar op hetzelfde niveau zou zijn gebleven, maar dat betekent ook dat er weer een heel jaar gigantische hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer worden uitgestoten (in Nederland in 2016 alleen al 167,2 miljoen ton CO2-equivalenten). Het wereldweerkundig instituut (WMO) van de Verenigde Naties  meldt dat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer nooit eerder zo hoog is geweest als het vorig jaar (in de recente geschiedenis van de aarde, uiteraard). Lees verder

El Niño wordt steeds sterker

gevolgen El Niño

El Niño heeft heel wat op zijn kerfstok: overstromingen, aardverschuivingen, droogtes, mislukte oogsten… (afb: der Spiegel)

El Niño, het ‘kerstkind’ dat door opwarming van de Stille Oceaan ten westen van Zuid-Amerika periodiek aanleiding geeft tot sterke weersinvloeden, zou de neiging hebben om steeds sterker te worden, zo waarschuwen deskundigen van de wereldorganisatie voor meteorologie WMO. Dat betekent meer droogtes, branden, overstromingen en ander ongerief.
Lees verder

VN: uitstoot van broeikasgas stijgt ongeremd

BroeikaseffectVolgens de VN-organisatie voor meteorologie (WMO) is de uitstoot van broeikasgassen het vorig jaar weer verder gestegen tot een nieuw ‘hoogtepunt’. De concentratie van CO2 kwam vorig jaar uit op gemiddeld 398 miljoensten (ppm). Vóór het industriële tijdperk lag die concentratie op 280 ppm. De vaststelling van de hoeveelheden is overigens niet onomstreden. Lees verder

Concentratie kooldioxide op historisch hoog niveau

Rokende schoorsteenVolgens de organisatie voor meteorologie WMO ligt de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer op het noordelijk halfrond voor het eerst lange tijd (de maand april) achter elkaar boven de 400 delen per miljoen, zo stelde de WMO maandag. In de Pacifica ziet het er hetzelfde uit (slecht dus). Voor de industriële revolutie bedroeg de concentratie in de atmosfeer 278 ppm. Lees verder