Zelfs ki kent vooroordelen

Kunstmatige intelligentie is niet waardenvrij

Ki is niet ‘waardenvrij’ (afb: Science)

Een van de voordelen van kunstmatige intelligentie zou zijn dat die geen menselijke zwakheden vertoont zoals irrationaliteit en vooroordelen. Nou, als je dat denkt, heb je het goed mis. Ki heeft daar ook last van, vooral als ze van ons mensen leert. Als algoritmes de betekenis van woorden proberen te achterhalen door lappen door de mens geschreven teksten te verteren, dan ontwikkelen ze stereotypen die erg op de menselijke vooroordelen lijken. “Denk niet dat ai de goede fee is”, zegt onderzoekster Joanna Bryson van de universiteit van Bath (Eng) en de Amerikaanse Princeton-universiteit. “Ki weerspiegelt onze bestaande cultuur.“  Lees verder

“Geen vooringenomenheid in klimaatonderzoek”

Johan Hollander over klimaatonderzoek

Johan Hollander (afb: univ. van Lund)

Het is waarschijnlijk het meest omstreden wetenschapsterrein: klimaatonderzoek. Er zijn nogal wat mensen die twijfelen aan de uitkomsten daarvan. Misschien heeft dat te maken met dat er bij dat onderzoek nogal zwaar geleund wordt op rekenmodellen. Hoe dan ook, onderzoekers van de universiteit van Lund (Zwe) hebben geen vooringenomenheid bij klimaatonderzoek gevonden. De klimaattheorie is gebouwd op eerlijke verslaggeving van de feiten, stellen de onderzoekers. Lees verder

De maan kan het niet helpen!

Volle maan

De maan heeft geen invloed op het geboortetijdstip of met het voorkomen van verkeersongelukken, zoals nog velen , ook redelijke, mensen denken.

De maan heeft niets te maken moment het tijdstip waarop iemand geboren wordt of met een gang naar het ziekenhuis. Onderzoek van astronoom Jean-Luc Margot van de universiteit van Californië toont aan dat ook intelligente mensen domme ideeën kunnen hebben. Domheid is niet voorbehouden aan domme mensen. Lees verder