“Broeikasgasconcentraties stegen in 2016 sneller dan in 30 jaar”

Kooldioxideuitstoot piekt

De gemeten broeikasgassen. Let op het verschil in schaal (afb: NOAA)

Volgens het Amerikaanse oceaan- en atmosfeerinstituut NOAA zijn de broeikasgasconcentraties in de atmosfeer in 2016 sneller gestegen dan in de drie decennia daarvoor. De onderzoekers schrijven die grote stijging toe aan het warme natuurverschijnsel El Niño, waardoor het oceaanwater minder kooldioxide (of in zijn algemeenheid gassen) kan opnemen. De jaarlijkse broeikasgasindex, een maat voor de opwarmende invloed van ‘langlevende’ broeikasgassen in de atmosfeer, is tussen 1990 en 2016 met 40% gestegen, vooral door de uitstoot van kooldioxide. Lees verder

2013 een van de zeven (of vier) warmste jaren ooit gemeten

Klimaat 2013

Vooral op het zuidelijk halfrond stijgt de aardtemperatuur

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de Amerikaanse organisatie voor oceanografie NOAA, twee van de drie instituten die het aardklimaat in de gaten houden, hebben hun cijfers van het vorig jaar op een rijtje. Volgens de NASA was 2013 het op zes na warmste jaar sinds die metingen voor het eerst zijn verricht. Het klimaatcentrum van NOAA (NCDC) houdt het zelfs op de op drie na warmste. De NASA komt uit op een gemiddelde temperatuur van de onderste aardatmosfeer van 14,52°C, NCDC op 14,6°C. Het derde observatie-instiituut aan de Engelse East-Anglia-universiteit heeft zijn cijfers nog niet klaar. Lees verder

“Aardopwarming 15 jaar onderschat”

Aardopwarming volgens Cowtan e.a.

De schatting van de Briste onderzoekers Cowtan en Way (dikke lijn) (afb: univ. van York)

Volgens cijfers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de Nasa, de organisatie voor oceanen en atmosfeer NOAA en het Britse weerkundige bureau Met Office is de opwarming van de aarde de laatste 15 jaar onderschat. Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van York in het wetenschapsblad Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society na een hernieuwde bestudering van de gegevens, waarbij zo ook satellietgegevens verdisconteerden. Zij komen uit op het dubbele: geen 0,05 maar 0,12 °C per decennium. De Noordpool zou een cruciale rol spelen in de aardopwarming. Lees verder