Tekort kobalt bedreiging elektrische auto

Kobalt ontbeerlijk voor lithiumionaccu's

Kobalt (afb: WikiMedia Commons)

Ik zeg het maar weer eens dat de elektrische auto ons niet zal redden van de aardopwarming, maar er is nog een probleem (ten minste!) met het e-voertuig. Voor elektrische auto’s zijn accu’s nodig en die zijn niet gemaakt van lucht en water. Kobalt schijnt voor de populaire lithiumionbatterijen/accu’s een onmisbaar ingrediënt te zijn, maar de vraag dreigt het aanbod al in 2020 te overtreffen, schrijft het gezamenlijk onderzoekscentrum van de EU in een rapport. Help! Lees verder

We putten de aarde nu al uit

Piekjaren hernieuwbare grondstoffen

De piekjaren van heel wat hernieuwbare grondstoffen liggen al achter ons (afb: Helmholtz-instituut)

Als het maar groeit, dan hoeven we er ons niet druk over te maken, is het idee, maar de jongste debatten over de duurzaamheid van biomassa als brandstof laten zien dat het allemaal wat minder simpel ligt. Hout groeit, maar de kooldioxide die door verbranding in de atmosfeer komt, wordt pas in de loop van vele jaren weer ‘geconsumeerd’. De duurzaamheidscirkel is groot, zou je kunnen zeggen. Je kunt ook door het gebruik van ‘duurzame’ brandstoffen de aarde uitputten. Onderzoekers van, onder meer, het Duitse Helmholtzinstituut hebben becijferd dat we bij een aantal vernieuwbare grondstoffen al de duurzaamheidsgrenzen hebben overschreden. We zijn bezig de aarde uit te putten, ook op het gebied van vernieuwbare grondstoffen als voedingsstoffen en met een steeds sneller groeiende wereldbevolking zal dat aantal ‘hopeloze gebieden’ alleen nog maar toenemen.
Lees verder