Windvermogen groeit met eenvijfde na recordjaar

Windmolens buitengaats

Windmolens buitengaats

Het geïnstalleerde windvermogen is het vorig jaar met bijna eenvijfde toegenomen. Daar hebben vooral China en de VS aan bijgedragen. De sector schat in dat deze gunstige ontwikkeling een knauwtje kan krijgen door het welhaast onvermijdelijke coronovirus, maar blijft voor alsnog optimistisch. Zorgelijker is dat het totale schone vermogen op de wereld te langzaam groeit om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.
Lees verder

Het is niet alles zon wat er schijnt met windenergie

Windmolens in slagordeWindenergie is schone energie, maar uit een tweetal studies van twee Harvardonder-zoekers blijkt dat er zelfs aan deze schone energievorm nog wel wat smetjes kleven. Zo blijkt dat windenergie plaatselijk voor hogere temperaturen kan zorgen terwijl de andere studie suggereert dat de energiedichtheid van windenergie veel kleiner is dan tot nu toe aangenomen. Dat wil dus zeggen dat er meer vierkante meter windpark nodig is om een bepaalde hoeveelheid energie op te wekken dan tot nu toe werd aangenomen, zo’n twintig keer meer. Lees verder

VS hebben de wind mee

Roscoe-windpark

Het Roscoe-windpark in Texas (VS) (foto: Wikicommons)

De kooldioxideuitstoot van de Amerikaanse energieopwekking zou dit jaar wel eens de laagste in de afgelopen 20 jaar kunnen zijn, zo meldt het energieadvies-bureau Bloomberg (pdf-bestand). Dat heeft er mee te maken dat kolencentrales worden stilgelegd en er meer energie wordt opgewekt door windmolens en door de minder kooldioxide veroorzakende aardgascentrales. In 1994 bedroeg de Amerikaanse economie slechts 42% van de huidige omvang, zo stelt het Bloomberg-rapport. De uitstoot dit jaar wordt geschat 15,4% lager te zijn dan in 2005. Lees verder