Schildpadden lijken geen/weinig last te hebben van veroudering

Verouderingssnelheid

Verouderingssnelheden vergeleken. De zwarte moerasschildpad zou zichzelf zelfs kunnen verjongen (als ik het plaatje juist interpreteer) of althans dat het stervensrisico afneemt met de leeftijd (afb: SDU)

Volgens evolutietheorieën gaan de vermogens van levende organismen met de jaren steeds verder achteruit en uiteindelijk laten die het leven. Toch lijkt het er op dat sommige soorten geen last hebben van die voortdurende achteruitgang zoals schildpadden, of althans veel minder erg dan de rest van de organismen. Onder gunstige omstandigheden stopt die veroudering zelfs. De zwarte moerasschildpad zou zelfs kunnen ‘verjongen’. Lees verder

Kunstmatige fotosynthese produceert voedsel zonder zonlicht

Kunstmatige fotosynthese

Voedselproductie met behulp van kunstmatige fotosynthese zou veel energie-efficiënter zijn dan de landbouw (afb: UCR)

Al langer wordt er gesleuteld aan manieren om de natuurlijke fotosynthese, waarbij zonlicht wordt gebruikt om water en koolstof om te zetten in hele reeksen organische stoffen, te verbeteren. Onderzoekers schijnen met zo’n kunstmatige fotosyntheseproces voedsel te hebben geproduceerd zonder zonlicht nodig te hebben. Ze hadden daarvoor wel de hulp nodig van organismen als algen of gisten, die het ontstane acetaat (azijnzuur) omzetten in voor de mens bruikbare voedingstoffen, maar ook planten zouden gedijen in de duisternis. Dat zou voor sommige voedingsproducten vele malen efficiënter gaan de bruikbare manier. Lees verder