Kwallen zijn best intelligent (voor hun doen)

Tripedalia cystophora (tropische dooskwalletjes)

De tropische dooskwalletjes kijken via hun rhopalia (‘ogen’; B) (afb: Jan Bielecki et. al./Cell)

Kwallen hebben geen brein, maar toch kunnen die dieren leren van ervaringen, zouden onderzoekers voor het eerst hebben ontdekt. Ze leerden  tropische dooskwalletjes (Tripedalia cystophora) obstakels te vermijden. Die ontdekking haalt het idee onderuit dat een centraal brein noodzakelijk is voor het aanleren van lastige zaken en zou een nieuw licht (kunnen) werpen op de evolutionaire wortels van leren en geheugen. Lees verder

Samenkomen van de continenten wordt einde zoogdieren

Leefbare gebieden op Pangea Ultima bij lage (l) en hoge kooldioxideconcentratie in de atmosfeer

Leefbare gebieden op Pangea Ultima bij lage (l) en hoge kooldioxideconcentratie in de atmosfeer (afb: Alexander Farnsworth et. al./Nature)

Er zijn al pessimisten die de mensheid binnenkort zien uitsterven, maar als dat niet komt door de door de mens zelf veroorzaakte rampen, waaronder de klimaatontwrichting, dan zal dat zeker over 250 miljoen jaar gebeuren als de continenten samenkomen tot een supercontinent en de temperatuur op aarde zo stijgt dat geen zoogdier die opwarming zal overleven, zo stellen onderzoekers (zij het dat het best mogelijk is dat een enkele ergens op de polen overleeft). Lees verder