Ook rekenmodellen kunnen aantal proefdieren verminderen

Stop dierproeven

Actie tegen dierproeven (afb: openverse)

Al jaren proberen dierenbeschermers het gebruik van proefdieren terug te dringen, maar voorlopig worden er vooral bij geneeskundig en farmaceutisch onderzoek nog steeds veel proefdieren ‘verbruikt’

, vooral ratten en muisjes. Kweekorgaantjes en organen-op-chip kunnen het proefdiergebruik terugdringen, maar er zijn ook informatische hulpmiddelen zoals rekenmodellen die de proefdieren minder noodzakelijk maken. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten stellen dierproeven niet langer verplicht voor het testen van (kandidaat)medicijnen. Lees verder

Dierproeven voor medicijnen in VS niet langer verplicht

Labmuis

In persberichten van onderzoeksinstituten wordt vaak net gedaan of dierproeven en proeven met mensen hetzelfde is.

Om toegang tot de klinische praktijk te krijgen hoeven geneesmiddelen in de VS niet langer op proefdieren getest te worden alvorens die bij mensen worden uitgeprobeerd. Die wet heeft Jo Biden een paar weken geleden ondertekend. Dat is een ontwikkeling die ik eerder in Europa had verwacht dan in de VS. Lees verder

Slechts 5% ‘beloftevolle’ kankermedicijnen haalt de markt

Kankermedicijn sunitinibDe effecten van kandidaat-kankermedicijnen worden vaak ernstig overschat, zo concluderen onderzoekers van de Canadese McGill-universiteit. “Slechts een fractie van de medicijnen die in dieren werkzaam leken blijkt uiteindelijk veilig te zijn en effectief bij mensen”, zegt Jonathan Kimmelman. Volgens de onderzoeker komt dat vooral doordat dierstudies vaak slecht zijn en omdat goede resultaten een grotere kans hebben om gepubliceerd te worden. “Dat geeft een vertekend beeld van de mogelijkheden van het middel.” Overigens bekeken de onderzoekers de gang van zaken bij slechts een kankermedicijn.
Lees verder

Proeven met muizen zeggen lang niet alles

Dierproeven vaak 'misbruikt'

Het ALS-instituut vond grote verschillen tussen de gepubliceerde onderzoeksgegevens (blauw) en de eigen gereproduceerde gegevens (zwart) (afb: Nature)

Hebben we net (weer eens) het schandaal aan de orde gesteld dat farma-ceutische bedrijven de boel vaak belazeren, komt het Franse dagblad Le Monde op zijn webstek met het verhaal dat er veel geld wordt weggesmeten aan klinische proeven van (gedachte) medicijnen of behandelmethoden die bij muizen werken, maar bij mensen niks uit halen. Le Monde spreekt over de honderden miljoenen die er gemoeid zijn met dit ‘schandaal’, die er verspild worden met de klinische proeven met deze voor de mens nuttelozen geneesmiddelen of -wijzen. Le Monde schrijft het  naar aanleiding van een artikel in het wetenschapsblad Nature van Steve Perrin, verbonden aan het ALS-instituut in het Amerikaanse Cambridge (ALS is een verwoestende spierziekte) . Perrin constateert dat veel van die dierproeven methodologisch niet deugen.
Lees verder