Hoe een vreemd miertje het leeuwen lastig maakt zebra’s te vangen

Leeuwinnen op jacht

Hoe onooglijke miertjes leeuwen kunnen dwarszitten (afb: univ. van Florida)

Dat een ecosysteem een heel ingewikkeld systeem is, waarbij een relatief kleine verandering grote gevolgen kan hebben bewijst maar weer eens het geval waarbij een kleine binnendringer, een miertje, het leeuwen moeilijk heeft gemaakt om hun favoriete prooi, de zebra, te verschalken, terwijl olifanten er een nieuwe voedselbron bij kregen. Lees verder

Luchtvervuiling in steden fnuikend voor insecten

Insecten

Insecten vormen voer voor vogels en andere dieren en niet per definitie schadelijk

Altijd gedacht dat het milieu in steden er de laatste decennia stevig op was vooruitgegaan (zeker in het westen), maar resultaten van een recente studie hebben me ernstig doen twijfelen. Uit dat onderzoek zou zijn gerold dat de grote vervuiling met stikstofdioxide in veel grote steden in de wereld slecht heeft uitgepakt voor vooral plantetende insecten. Hoge concentraties stikstofdioxide lijken weer gunstig voor planten die daardoor beter in staat zijn zich te verdedigen tegen plantenetende insecten. Een tikje verwarrend verhaal. Lees verder

Afrikaanse nachtuiltjes al na zes jaar resistent voor genmaïs

Nachtuiltjes

Nachtuiltjes blijken al na zes jaar resistent tegen genmais

Bt-genmaïs is genetisch zo veranderd dat die zijn eigen pesticide, Bt (naar de ‘bijbehorende’ bacterie Bacillus thuringiensis), produceert. Dat is handig, want dan hoeft de boer niet (zo veel) te spuiten met bestrijdings-middelen. De natuur gaat echter zijn eigen gang. Onderzoekers van het Franse instituut IRD hebben ontdekt dat nachtuiltjes van de soort Busseola fusca al na zes jaar resistentie hebben opgebouwd tegen Bt.
Bt leek erg effectief. De Europese maïsboorder, zijn mediterrane familielid en de bladhaantjes, alle belagers van deze genmaïs legden het loodje. Daar hebben die belagers nu al een antwoord op: ze hebben geen last meer van het ‘ingebouwde’ gif. Grappig is dan dat de oplossing die wordt voorgesteld is om maïs dat niet genetische gemanipuleerd is te zaaien in de buurt van het genmaïs, in de hoop dat de niet-resistente insecten blijven bestaan. Alleen twee resistente ouders krijgen resistent nageslacht, zo was het idee, maar op de duur is ook dat natuurlijk geen oplossing. Zoals ook met andere bestrijdingsmiddelen, vinden insecten een genetische oplossing voor bestrijdingsmiddelen die er op gericht zijn ze te vernietigen, ingebouwd of niet.
Het is opmerkelijk dat al zes jaar na de introductie van Bt-maïs in Zuid-Afrika al Bt-resistente insecten opduiken. Om dat te verklaren hebben onderzoekers resistente Zuid-Afrikaanse nachtuiltjes met Keniase nog niet resistente familieleden gekruist (de Bt-maïs is nog niet in Kenia beschikbaar). Het bleek, anders dan verwacht, dat de nakomelingen van die kruising ook resistent zijn. Resistentie is kennelijk een dominante eigenschap. Op de een of andere manier is het insect in staat het gif te ontgiften voordat het zijn verwoestende werk in zijn ingewanden doet. Ondertussen lijkt het uiterst dienstig om naar andere wegen dan genmanipulatie zoeken om maïs tegen insectenvraat te beschermen, zoals biologische bestrijdingsmethoden met giftige paddestoelen of boorwespjes die hun eitjes leggen in de larven van de insecten (hetgeen die larven niet overleven).

Bron: Alpha Galileo