Hoe een vreemd miertje het leeuwen lastig maakt zebra’s te vangen

Leeuwinnen op jacht

Hoe onooglijke miertjes leeuwen kunnen dwarszitten (afb: univ. van Florida)

Dat een ecosysteem een heel ingewikkeld systeem is, waarbij een relatief kleine verandering grote gevolgen kan hebben bewijst maar weer eens het geval waarbij een kleine binnendringer, een miertje, het leeuwen moeilijk heeft gemaakt om hun favoriete prooi, de zebra, te verschalken, terwijl olifanten er een nieuwe voedselbron bij kregen. Lees verder

Praten bomen met elkaar? Natuurlijk (zegt Irene)

Justine Karst

Justine Karst (afb: univ Brits Columbia)

Irene von Lippe Biesterfeld,  oudste zuster van ex-koningin Beatrix, is op latere leeftijd met bomen gaan praten. Ik vond destijds dat die mooie(re) zus van Bea daarmee bewees dat ze ietwat van het pad was geraakt, maar ik zou het wel eens helemaal mis kunnen hebben. Ik lees in de New York Times dat bomen onderling met elkaar zouden kunnen praten, waarom dan niet met mooie prinsessen? Lees verder

Door de aardopwarming vervroegt de bladval van bomen

herfstkleuren

Herfstkleuren zijn soms ook wat saai (afb: WikiMedia Commons)

Gister had ik het met iemand over dat de bladeren steeds later van de bomen vallen, een niet erg wetenschappelijke waarneming, naar nu blijkt (?). De aardopwarming zou er voor zorgen dat de bladeren eerder kleuren (dus blasverliezende bomen ook eerder kaal zouden moeten zijn). Dat zou te maken hebben met de vervroegende lente en de maximale kooldioxideopname van bomen in een groeiseizoen. Lees verder

Met meer kooldioxide groeien bomen sneller en sterven eerder

Boomgroei en temperatuur

Bomen worden minder oud als de groei versnelt (door bijvoorbeeld hogere kooldioxideconcentraties in de atmosfeer) (afb: Nature)

Er zijn mensen die de stijgende kooldioxideconcentraties in de atmosfeer als pluspunt zien. Daardoor zouden planten sneller groeien (en dus meer kooldioxide opslaan) en landbouwers hogere opbrengsten kunnen verwachten. Het zit allemaal ingewikkelder in elkaar, want aardopwarming zorgt er ook voor dat steeds grotere gebieden steeds vaker droogtes beleven, met nefaste gevolgen voor de landbouwopbrengst.  Onderzoekers stellen nu dat die hogere concentraties inderdaad leiden tot een snellere groei van bomen, maar die gaan ook eerder dood en dode bomen slaan geen CO2 meer op. In tegendeel. Lees verder

Poeh, nu stoten bomen ook al lachgas uit

Bomen stoten per saldo lachgas uit

Metingen van lachgasuitstoot van bomen (afb: universiteit van Helsinki)

Onderzoekers van de universiteit van Helsinki rond Tsjechische gastdocente Katerina Machakova dat bomen in boreale streken van het noordelijk halfrond zoals dennen, berken en sparren per saldo het broeikasgas lachgas uitstoten (N2O).  Daar schijnt tot op heden nooit naar gekeken te zijn. Hoe erg het is kan ik uit het persbericht en het artikel niet wijs worden. Lees verder

Zo’n 40% Europese bomen met uitsterven bedreigd

Paardenkastanje met uitsterven bedreigd

Paardenkastanje (afb: WikiMedia Commons)

De in Zwitserland gevestigde natuurbeschermingsorganisatie IUCN waarschuwt dat zo’n 40 % van de 454 boomsoorten die in Europa voorkomen met uitsterven wordt bedreigd (pdf-bestand). Bijna alle bedreigde soorten (168) zijn inheemse bomen (die dus alleen in Europa voorkomen), slechts 13 bedreigde soorten zijn uitheems. Als belangrijkste oorzaken voor die achteruitgang noemt de organisatie de introductie van voor  Europa nieuwe boomsoorten, onduurzame houtkap en verstedelijking. Lees verder

“Bomen ademen verrassend veel methaan uit”

Gerooid regenwoud

Bomen in het Amazongebied produceren veel methaan. Hoe dat komt is nog verre van duidelijk.

Er is veel duister over de het Amazonegebied. Tot voor kort vroeg iedereen zich af waar die grote hoeveelheden methaan vandaan kwamen die satellieten registreerden, maar op de grond niet werden gemeten.  We praten over 20 miljoen ton. Die zou van bomen afkomstig zijn, zo ontdekte de Britse onderzoekster Sunitha Pangala van de universiteit van Lancaster al in 2014, maar geen tijdschrift was geïnteresseerd. Daarmee vormen overigens niet meteen een bron voor aardopwarming… Lees verder

Zeven keer meer bomen op aarde dan gedacht door deskundigen

Houtkap bossen

Elk jaar verdwijnen er weer miljarden hectaren bossen

Een jongerengroep verbonden aan de VN had het plan opgevat om 1 miljard bomen te planten. Ze vroegen aan klimaatdeskundige Tom Crowther van de Yale-universiteit (VS) of dat zou helpen tegen de aardopwarming. Dan zullen we eerst moeten tellen hoeveel bomen er op aarde staan, stelde hij en hij sloeg aan het tellen. Hij en zijn medetellers kwamen tot 3 biljoen (3 000 000 000 000), ofwel 422 bomen voor iedere aardbewoner. Eerdere schattingen kwamen uit op minder dan eenzevende: 400 miljard. Overigens is die 3 biljoen bijna de helft (5,6 biljoen) van het aantal dat er op aarde stond voor de mens de aarde bevolkte, schatten de onderzoekers. Ze kwamen tot die 3 biljoen op basis van satellietbeelden en 429 775 metingen op de grond. Lees verder