Warme golfstroom zwakt toch niet af. Integendeel

De golfstroom wordt steeds zwakker

De golfstroom (afb: WikiMedia Commons)

Ook ik heb op deze plaats op gezag van diverse wetenschappers beweerd dat de warme golfstroom, die ons hier in Noordwest-Europa een prettig klimaat bezorgd, steeds zwakker zou worden en misschien zelfs helemaal verdwijnen. Nu blijkt dat klimaatveranderingen aan de andere kant van de wereld, de Indische Oceaan, die golfstroom te hulp komen. Mogelijk is dat positieve effect nu al merkbaar, denken de onderzoekers, Of dat zo blijft is nog maar zeer de vraag. Lees verder

Gat in ozonlaag en aardopwarming ‘dansen’ samen

Het gat in de ozonlaag in september 2017

Het ozongat in september 2017 (afb: theozonehole.com)

Nog niet zo heel lang geleden kreeg ik de indruk dat het met het gat in de ozonlaag de goede kant op ging, ook al waren er waarschuwingen. Nu ziet het er naar uit dat dat nog steeds niet gedichte gat en de aardopwarming samen een ‘wilde dans’ uitvoeren met vele gevolgen, variërend van weersinvloeden en effecten op de gezondheid (van de mens) tot schommelingen van de populaties van dierlijk zeeleven. Lees verder

Broeikasgasconcentratie atmosfeer in 2017 naar nieuwe hoogten

Aardopwarming 2017 in beeld

Oppervlaktetemperaturen vergeleken bij een gemiddelde van 1981 – 2010 (afb: NOAA-rapport)

Erg van dat klimaat, hè, en we gaan over tot de orde van de dag: met autorijden, vliegen, verstoken van fossiele brandstoffen en het eten van vlees. Het nationale Amerikaanse instituut voor oceanografisch en atmosferisch onderzoek NOAA heeft moeten constateren dat de broeikasgasconcentratie in de atmosfeer het vorig jaar hoger waren dan ooit eerder gemeten (pdf-bestand). Lees verder

Klimaattechnieken vaak desastreus voor de mens

Weerkaatsing zonnestraling

Klimaattechnieken zijn vooral gericht op het weerkaatsen van de zonnestraling voor dat die het aardoppervlak bereikt.

Steeds maar weer duiken verhalen op om met behulp van technische ingrepen het klimaatprobleem aan te pakken. Nu heeft onderzoek van drie Engelse universiteiten (Bristol, Oxford en Leeds) via simulaties laten zien dat klimaattechniek grote soms desastreuze gevolgen voor miljarden aardbewoners kan hebben, zo meldt de BBC. De resultaten van de drie studies zijn vandaag bekendgemaakt op een congres van de Royal Society in Londen. Lees verder

“2°-scenario heeft voor Europa al ernstige gevolgen”

EuropaIn het grootste deel van Europa zal de aardopwarming (ruim) meer dan twee graden boven het voorindustriële tijdperk liggen, zo simuleerden onderzoekers van het Franse instituut voor milieu en klimaat. In de winter zal vooral in het noorden en oosten van Europa en in de zomer in het zuiden de temperatuurstijging (soms) belangrijk boven die 2°C liggen. In Noordwest-Europa, vooral Groot-Brittannië, zal de opwarming lager liggen. In Zuidoost-Europa en het Iberisch schiereiland zouden de maximumtemperaturen met 3 tot 4 graden toenemen en regelmatig boven de 40°C kunnen uitkomen. De winters zullen met name in Skandinavië en Rusland met meer dan 6°C warmer worden, zo voorspellen de Franse onderzoekers. Lees verder