Olie straalmotoren vliegtuigen belangrijke bron fijnstof

Vliegveld Frankfort

Vliegtuig stijgt op in Frankfort (afb: Alexander Vogel, Goetheuniversiteit)

Recente metingen zouden aannemelijk hebben gemaakt dat het vliegveld van Frankfort een belangrijke bron van fijnstof vormt en dat die fijnstof zich over grote afstanden kan verplaatsen. Nu hebben onderzoekers uitgevonden dat die ultrafijnstof voor een belangrijk deel bestaat uit synthetische straalmotorolie. Lees verder

Is het herstel van de ozonlaag echt op de goede weg?

Al een aantal jaren lees en hoor je over het beruchte gat in de ozonlaag, vooral, boven de Zuidpool wisselende berichten. Nu wordt weer gemeld door de groep wetenschappers die het herstel in de gaten houdt dat ‘we op de goede weg zijn’. Dat gat werd vooral veroorzaakt door drijfgassen als cfk’s. In 1987 werd in Montréal een opmerkelijk akkoord gesloten (in feite een voorloper van het Klimaatakkoord) om die drijfgassen te verbieden. Lees verder

Romeins beton wordt sterker met de jaren

Betonrot

Betonrot (afb: WIkiMedia Commons)

Zeewater zou het geheim van de duurzaamheid van het Romeinse beton zijn geweest werd zo’n vijf jaar geleden gevonden. Nu stellen onderzoeksters rond Linda Seymour van het MIT vast dat het Romeinse beton in de tijd alleen maar sterker wordt. Dat zou te maken hebben met het toevoegen van ongebluste kalk (calciumoxide) aan het betonmengsel van. Lees verder