Verlaten landbouwgrond zowel zegen als last voor biodiversiteit

Natuurontwikkeling

Is de natuur niet zelf in staat weer natuur te worden (afb: WikiMedia Commons)

Steeds meer mensen verlaten het platteland en vertrekken naar steden. Nu al zou 55% van de wereldbevolking in steden wonen en verwacht wordt dat dat in 2050 68% zal zijn. Een deel van die nieuwe stedelingen laten landbouwgrond braak achter, geschat op zo’n 400 miljoen ha. Dat land wordt deels heroverd door de natuur, maar volgens onderzoekers  kan dat zowel goed als slecht uitpakken voor de biodiversiteit. De onderzoekers vinden het wezenlijk dat beleidsmakers de gevolgen voor biodiversiteit meewegen in hun beslissingen over die braaklanden. Lees verder

De kat blijkt toch groter dan een kwantumdeeltje (oid)

de kat van Schrödinger

De (arme) kat van Schrödinger (afb: WikiMedia Commons)

De kat van Schrödinger is waarschijnlijk een van de bekendste gedachtenexperimenten om de rare wereld van de kwantummechanica te typeren. In die wereld kan iets dood en levend zijn. Nu lijkt het er op dat onderzoekers van de ETH in Zürich dat verhaal daadwerkelijk hebben uitgevoerd, weliswaar niet met een kat en met gif. Het ging Marius Bild en medeonderzoekers er om de grens tussen de kwantum- en de echte macroscopische wereld te onderzoeken. Waar gaat ‘gekte’ over in ‘normaal’? Ze gebruikten daarvoor een kristal van 16 µg, niet echt een kat maar voor de kwantumwereld vreselijk groot.
Lees verder

Commerciële kernfusie over vijf jaar? Wie houdt wie voor de gek?

Helionreactor

De Helionreactor produceert direct elektrische energie uit fusie-energie (afb: Helion Energy)

Kernfusie is het verschijnsel dat onder meer onze zon aan het ‘gloeien’ houdt. Dat wordt gezien als een ‘schone’ vorm van kernenergie, doordat bij dat proces geen radioactieve materialen worden gebruikt of ontstaan. Het zou een grote belofte zijn maar een die steeds maar vijftig jaar in de toekomst zal worden ingelost. Nu schijnt Microsoft met het bedrijf Helion Energy (zonne-energie) te hebben afgesproken in 2028 fusiestroom te gaan leveren in 2028. Dan denk ik (=as) wie houdt  u wie voor de gek (of heb ik=as iets gemist?)? Lees verder