Telefoons en datacentra vreten steeds meer energie

Energiehongerige ict-branche

Datacentra vreten een hoop energie, onder meer voor koeling (afb: Google)

Meestal wordt er net gedaan of die hele informatie- en communicatietechnologie ((ict) veel energiezuiniger is dan de oude papieren media. Dat zit nog, maar wat in ieder geval wel dreigt is dat de ict in de nabije toekomst steeds meer energie vreet, waarbij uitvindingen als de kryptomunten driftig hun aandeel inleveren. “We vonden dat de hele ict-branche steeds meer energie gebruikt”, zegt Lotfi Belkhir van de Canadese W. Booth-school. “Nu is dat ongeveer 1,5%, maar als de huidige ontwikkelingen zich voortzetten zal dat in 2040 14% zijn, oftewel de helft van de hele transportsector wereldwijd.” Lees verder

‘Pielen’ aan het klimaat goed mogelijk

Plaat tegen aardopwarming

Er werden en worden allerlei vaak waanzinnige ideeën bedacht om de aardopwarming te temperen. Dit zou je een plaat-voor-je-kop kunnen noemen.

Het lijkt het steeds duidelijker dat de mens (mede) schuld is aan de aardopwarming. Oorzaak: zijn onverzadigbare energiehonger die hij grotendeels put uit fossiele bronnen, waardoor grote hoeveelheden van het broeikasgas CO2 de atmosfeer in worden geslingerd. Remedie: een grootscheepse ontwenningskuur. Tot zover waren de zaken simpel, maar als het op de kuur aankomt gaan we stotteren. Hoe kom je van je verslaving af? Je energieverbruik drukken en weg van de fossiele brandstoffen. Ja, ja, ja, maar dat is moeilijk en dus komen de alternatieve voorstellen: klimaattechniek (ook wel geotechniek genoemd). Kunnen we die opwarming met technische of chemische middelen tegengaan? Dat gaat niet, denken sommigen, of toch wel? Onderzoekers van Harvard pleiten er voor die technieken op kleine schaal te beproeven. Dat kan gevaarloos, volgens hen.
Lees verder