Palmolie kan ‘groener’ gewonnen worden

PalmolieplantagesDe productie van palmolie blijkt volgens een recent onderzoek een nog grotere aanslag op het milieu en het klimaat te doen dan tot nu toe werd aangenomen, constateert een onderzoeker van de EPFL in Zwitserland. Hij draagt ook oplossingen aan voor de kortere en voor de langere termijn om de productie van palmolie ‘groener’ te maken. Lees verder

IJs op Groenland smelt al 100 jaar

Groenlandijs

Het ijs op Noordoost-Groenland

Het is tot nu toe erg lastig geweest om de hoeveelheid ijs te schatten die op Groenland jaarlijks smelt. De schattingen zijn gebaseerd op computermodellen. Nu hebben, onder meer, Deense klimaatonderzoekers schattingen gemaakt op basis van waarnemingen van de ijssmelt op Groenland. De resultaten moeten een duidelijker beeld scheppen van de bijdrage van de ijssmelt op Groenland aan de zeespiegelstijging. “Als we niet weten welke bronnen bijdragen aan de zeespiegelstijging, dan is het ook moeilijk die te voorspellen”, zegt onderzoeker Kristian Kjeldsen van de universiteit van Kopenhagen. Tussen 1900 en 2010 zou Groenland 9 miljard ton ijs hebben verloren (± 3,4 mrd ton).
Lees verder

Doemscenario’s Zuidpool ‘niet aannemelijk’

Amundsenzee

De Amundsenzee op de Zuidpool

Onderzoekers  rond Catherine Ritz van de universiteit van Grenoble (F) denken dat de bijdrage van smeltend ijs aan de zeepspiegelstijging deze eeuw beduidend zal zijn, maar ze verwachten niet dat de doemscenario’s zullen uitkomen. Zij komen uit bij een stijging van 10 cm in 2100 bij een matige tot hoge toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Een stijging van 30 cm of meer geven ze een kans van een op de twintig. Let wel, we hebben het alleen over de bijdrage van de Zuidpool. De voorspellingen zouden stevig leunen op satellietwaarnemingen. Lees verder

“klimaatmodellen bevatten grote fouten”

Aardopwarmingsvoorspelling

Voorspellingen opwarming klimaat volgens IPCC en het simpele model. Groen zouden de gemeten waarden zijn (afb: Science Bulletin)

In een artikel in het Chinese wetenschappelijke blad Science Bulletin maken Amerikaanse en Britse onderzoekers gehakt van de alarmerende klimaatrapporten van het internationale klimaatforum van de VN IPCC. Ze gebruikten daarvoor een simpel model met slechts vijf parameters. De onderzoekers, bekend om hun sceptische houding tegenover de IPCC-voorspellingen, stellen dat de door het IPCC voorgestelde temperatuurstijgingen ver overtrokken zijn en ook dat de mens veel minder invloed op de aardopwarming heeft dan dat het klimaatforum aanneemt. China (en de VS lange tijd) staat niet te trappelen om klimaatmaatregelen te nemen. Ik meld het maar even.
Lees verder

Het vijfde klimaatrapport als ‘strip’

Klimaatrapport in beeld: global weirdingHet Noorse klimaatinstituut CICERO en het webbedrijf Bengler hebben het vijfde klimaatrapport van het internationale klimaatforum ‘verstript’ om het ook voor de eenvoudigen van geest, zoals ik, begrijpbaar te maken. De strip, ‘global weirding’ (mondiale mafte), laat de talloze vaak desastreuze gevolgen van de aardopwarming zien, bijvoorbeeld delen van de aarde waar het ondanks de algehele opwarming kouder wordt. Wat gebeurt er als we niks doen, wat als we nu eens eindelijk serieus met het terugdringen van de broeikasgassen beginnen? “In de klimaatwetenschap zien we de resultaten meestal in afzonderlijke cijfers, tekst en technische grafieken. Global weirding heeft een deel van de geweldige hoeveelheid kennis uit het IPCC-rapport genomen en daar een helder en informatief verhaal van gemaakt met koppelingen naar de wetenschappelijke resultaten. Het is zowel leuk als leerzaam, zelfs voor klimaatwetenschappers”, zegt Bjørn Samset van CICERO. Op YouTube staat een filmpje van anderhalve minuut met uitleg over de mondiale mafte (in  het Engels, net als de ‘strip’).

Bron: Alpha Galileo

“Er is geen snelle oplossing voor klimaatprobleem”

Aardopwarminglanden

Op dit (slechte) plaatje is goed te zien dat West-Europa en de VS het meeste boter op hun klimaathoofd hebben. Japan is, zijn geluk, weggevallen.

Als we de klimaatopwarming willen stoppen, dan zullen we echt de uitstoot van koolstofdioxide moeten terugdringen. Het terugdringen van de emissies van andere broeikasgassen als methaan biedt (te) weinig soelaas, valt te lezen in het syntheserapport van het IASA in Laxenburg. Het resultaat is na een week vergaderen tussen vertegenwoordigers van meer dan honderd landen onderschreven. Lees verder

Klimaatverandering: “Het ergste moet nog komen”

rapport IPCC

De presentatie van het nieuwe rapport op 31 maart in Tokio (foto: AP)

Het internationale klimaatforum IPCC stelt in een nieuw  vandaag in Tokio gepresenteerd rapport, dat de huidige stand van zaken op het gebied van klimaatverandering weergeeft, dat het ijs op de Noordpool snel verdwijnt, de watervoorziening onder druk komt te staan, hittegolven en hevige regens steeds vaker voorkomen, de koraalriffen sterven en maakt melding van nog meer ongerief. Toch, denken de IPCC-wetenschappers, dat het ergste nog moet komen. Lees verder

“2°-scenario heeft voor Europa al ernstige gevolgen”

EuropaIn het grootste deel van Europa zal de aardopwarming (ruim) meer dan twee graden boven het voorindustriële tijdperk liggen, zo simuleerden onderzoekers van het Franse instituut voor milieu en klimaat. In de winter zal vooral in het noorden en oosten van Europa en in de zomer in het zuiden de temperatuurstijging (soms) belangrijk boven die 2°C liggen. In Noordwest-Europa, vooral Groot-Brittannië, zal de opwarming lager liggen. In Zuidoost-Europa en het Iberisch schiereiland zouden de maximumtemperaturen met 3 tot 4 graden toenemen en regelmatig boven de 40°C kunnen uitkomen. De winters zullen met name in Skandinavië en Rusland met meer dan 6°C warmer worden, zo voorspellen de Franse onderzoekers. Lees verder

“Geotechniek als oplossing klimaatprobleem waanzinnig idee”

Noordpool

Terugtrekking van het ijs op de Noordpool in beeld gebracht: 2005 vergeleken met 1979

De Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore vindt het een waanzinnig idee om met geotechniek het klimaatprobleem op te lossen. Volgens het Britse dagblad the Guardian, zal het internationale klimaatforum IPCC er in een volgend rapport bij regeringen op aandringen om op grote schaal broeikasgassen aan de atmosfeer te onttrekken teneinde rampen te voorkomen. The Guardian verlaat zich daarbij op het persbureau Reuters, dat het conceptrapport zou hebben ingezien. Volgens Gore is het zoeken naar een ogenblikkelijke oplossing geboren uit wanhoop en misleidend en zou tot een nog grotere ramp kunnen leiden. “Het idee om een andere vorm van vervuiling in de atmosfeer te brengen om de effecten van broeikasgassen te neutraliseren is ronduit krankzinnig. Dat wetenschappers, die beter zouden moeten weten, zich hier serieus mee bezighouden geeft aan hoe wanhopig sommigen zijn door de verlamming van het politieke systeem in de wereld.”

Lees verder