Het terrein van ‘lerende systemen’ is volgens John Naughton problematisch

George Orwell (afb: WikiMedia Commons)

is hoogleraar aan de Open Universiteit in Engeland en medewerker van the Guardian. Hij houdt zich bezig met wat het publiek begrijpt/moet begrijpen van techniek. Hij vindt dat er op het gebied van kunstmatige intelligentie een hoop gebakken lucht en andere onzin wordt verkocht, vooral door de techbedrijven die zich daar mee bezighouden: “Machineleren is problematisch. Daarom noemen techbazen die ‘AI’.” Lees verder

Weer een wapen in de strijd tegen antibioticaresistentie (?)

Edoxudine

De molecuulstructuur van edoxudine (afb: WIkiMedia Commons)

Wegens overdadig misbruik van antibiotica, niet in de laatste plaats in de veeteelt, dreigt al jaren dat artsen een belangrijk wapen uit handen geslagen wordt tegen ziekte: de antibiotica. Steeds vaker blijken de te bestrijden bacteriën ongevoelig te zijn voor deze middelen en dreigt de geneeskunde een geweldige klap te krijgen. Nu simpel te bestrijden bacterieziektes zoals longontsteking zouden onbestrijdbaar worden en (weer) dodelijk worden. Er wordt driftig gezocht naar alternatieve oplossingen en die komen er mondjesmaat, zij het dat daarmee de ‘oorlog’ niet gewonnen zal worden. Nu schijnt er weer een ‘oplossing’ aanstaande te zijn. Lees verder

Fruitvlieg van ‘buiten’ bedreiging voor fruitteelt

Mannetje van de gevlekte fruitvlieg

Mannetje van de gevlekte fruitvlieg (afb: site.caes.uga.edu/swd)

Ik heb fruitvliegjes altijd als lieve, soms, vanwege hun veelvuldige aanwezigheid, tikje vervelende beestjes gezien, maar ze schijnen ook meer te kunnen zijn dan een tikje vervelend. Fruitvliegjes, althans een Zuidoost-Aziatische variant daarvan, blijken zich verspreid te hebben en daarmee een bedreiging te vormen van de oogst van fruittelers op andere plaatsen dan de ‘normale’. Lees verder