Voor het eerst zou met succes een oog getransplanteerd zijn

Oogtransplantatie

De opgeknapte veteraan (l) met chirurg Rodriguez (afb: beeld uit filmpje Langoneziekenhuis)

Voor het eerst zou met succes een oog getransplanteerd te zijn. De transplantatie van het oog en een deel van het gezicht vond plaats op 27 mei jl. in een academisch ziekenhuis in New York en is inmiddels als geslaagd beschouwd, hoewel de patiënt daar nog (?) niks mee kan zien. De doorbloeding van het netvlies zou prima functioneren. Lees verder

Implanteerbare zonnecellen? Wat krijgen we nou?

hersenzonnencellen

Dit plaatje uit het artikel moet het idee weergeven. Rechts zie je hersencellen op zo’n zonnefolie (afb: TU Graz)

Als kop boven het persbericht van de TU Graz (Oost.) staat (in het Duits, ik vertaal het even)  Zenuwstimulering met behulp van implanteerbare minizonnecellen. Vervolgens gaat dat bericht verder met de mededeling dat een internationaal onderzoeksteam succesvol een idee had ontwikkeld en getest waarmee zenuwen (bedoeld wordt zenuwcellen; as) met lichtpulsen werden gestimuleerd. Dat zou een veelbelovende ontwikkeling zijn met talrijke mogelijkheden op het gebied van de geneeskunde. Van de zonnecellen in deze aanhef geen spoor. Lees verder

Ingenieurs zijn jaloers op de perfectie van ons netvlies

netvliesdoorsnee

Doorsnee van een netvlies

Er schijnt een theorie te zijn die de volmaakte techniek beschrijft om beeld te vangen. Die zou de efficiënte codeertheorie genoemd worden (maar dan, hoogstwaar-schijnlijk, in het Engels). De natuur heeft al een tijdje het netvlies ‘uitgedacht’.  Onderzoekers beschrijven nu dat dat ‘bedenksel’ van de natuur om uit de baaierd aan gegevens een fraai en voor de gebruiker nuttig beeld te destilleren volledig aan die ingenieurstheorie voldoet. Ze zijn er jaloers op.
Lees verder

Blauw licht vernietigt retinal, de ‘kijkstof’ in het netvlies

Blauw licht vergiftigt lichtgevoelige cellen in netvlies

Ajith Karunarathne in het lab (afb: univ. van Toledo)

Af en toe denk je: dat kan niet waar zijn. Onderzoekers van de universiteit van Toledo (van wat? Van Toledo in de VS) zouden hebben ontdekt hoe het komt dat blauw licht blindheid bevordert. Het zou niet uitmaken natuurlijk waar dat blauwe licht vandaan komt, van de zon of van mobiele schermpjes. Blauwe licht maakt ‘kijkstof’ retinal dodelijk. Opmerkelijk. Lees verder

Giftige hersencellen mogelijk oorzaak hersenziektes

Stercellen of astrocyten

Stercellen vervullen veel nuttige taken, maar lijken niet alleen bij MS-patiënten in de fout te gaan.

Stercellen of astrocyten komen in onze hersens veel meer voor dan de neuronen, de ‘gewone’ hersencellen. Ze doen daar allerlei goed werk, maar kunnen zich ontpoppen tot doders die aan de basis (zouden kunnen) liggen van allerlei hersensziektes, denken onderzoekers. De onderzoekers zien mogelijkheden voor behandeling. Lees verder

Zicht muizen hersteld met schade aan oogzenuw

Bij glaucoom, groene staar, onstaat schade aan de oogzenuw

Bij glaucoom, groene staar, onstaat schade aan de oogzenuw

Muizen, waarvan het gezichtsvermogen moedwillig was verstoord kregen een deel daarvan weer terug door visuele stimulering in combinatie met een gentherapie. Het bleek dat daardoor beschadigde netvliescellen weer verbinding met de hersens kregen. Mede door een verhoogde expressie van het eiwit mTOR groeiden de netvliesganglioncelaxonen (uitlopers) meer dan de onderzoekers voorzagen. Kennelijk wisten die uitlopers ook nog de juiste weg in de hersens te vinden. Lees verder

Bakpoeder heeft invloed op gezichtsvermogen

Tanden witten met bakpoeder

Je kunt met bakpoeder niet alleen je tanden witten…

Bakpoeder (natriumbicarbonaat) is mooi spul, waar je van alles mee kunt doen (nee, niet bellen). Je kan het gebruiken als rijsmiddel in, bijvoorbeeld, brood, je kan het als schoonmaakmiddel gebruiken, maar ook in het lichaam heeft bakpoeder een heilzame werking. Het schijnt dat bicarbonaat ook effect heeft op ons gezichtsvermogen, zo ontdekten onderzoekers in Amerika. Bakpoeder een medicijn om ons zicht te verbeteren? Lees verder

66-jarige krijgt deel zicht terug met ‘bionisch oog’

Bionisch oog

Beelden van een externe videorecorder worden omgezet in prikkels op het kunstmatige netvlies (rechts), die de onderliggende zenuwen ‘prikkelen’ tot een onscherp beeld (afb: Second Sight Medical Products)

Een 66-jarige Amerikaan die, als gevolg van een oogziekte, ruim dertig jaar blind is geweest, heeft dankzij een ‘bionisch oog’ weer een deel van zijn zicht terug. De operatie werd uitgevoerd aan de Amerikaanse Duke-universiteit in Noord-Carolina. De operatie zou er een in een reeks van 15 zijn geweest. Larry Hester was nummer zeven. Het ‘oog’ zou zo’n € 120 000 kosten, nog afgezien van de operatie. Waarom dat verhaal nu pas naar buiten komt is (mij) onbekend. Lees verder

DENAQ geeft bijna blinde muizen weer wat ‘zicht’

Netvlies

Een doorsnede van het netvlies. De blauwe cellen (R) zijn de staafjes, de rode (C) de kegeltjes. De ganglioncellen (G) vormen de verbindingen met de hersens (Ax voor axonen) (afb: Wikicommons)

Retinitis pigmento-sa en ouderdoms-maculadege-neratie zijn vrij veel voorkomen-de oogziektes. Daarbij laten de lichtgevoelige cellen in het netvlies (de kegeltjes en staafjes) het afweten, waardoor het gezichts- vermogen ernstig wordt aangetast tot aan volslagen blindheid aan toe. Er zijn behandeling-en om dat proces te vertragen, maar genezing, laat staan de omkering van het ziekteproces, is niet mogelijk. Toch blijkt een simpele therapie, waarbij de stof DeNAQ wordt ingespoten, te leiden tot het herstel van de lichtgevoeligheid, zo toonde onderzoek bij muizen aan. De verbindende ganglioncellen bleken de taak van de kegeltjes en staafjes een paar dagen  te hebben overgenomen. Een begin? Lees verder

Supercomputer simuleert 1 s activiteit van een stukje hersens

K-supercomputer

K-supercomputer in Okinawa (univ. v. Okinawa)

Japanse wetenschappers hebben hebben met behulp van een K-supercomputer een deel van het menselijk brein te gesimuleerd. Het ging om de activiteit van 1 seconde. De computer, die staat bij het Riken-rekencentrum van de universiteit in Okinawa en een van ’s werelds snelste supercomputers, simuleerde de activiteit van 1,73 miljard neuronen met ruim tien biljoen (duizendmiljard) verbindingen (in vaktaal synapsen). Mensen hebben alles bijeen zo’n 100 miljard neuronen.
De Japanse onderzoekers hebben, samen met wetenschappers van het Duitse Jülichinstituut, een hersensimulatie gedraaid waarbij een softwarepakket (NEST) gebruikt is. Hiermee werd maar zo’n 1 procent van het menselijk brein gesimuleerd.
Daarvoor waren de 82.944 processors van de computer nodig en 40 minuten rekentijd. Wat die simulatie inhoudt is uit de berichtgeving niet duidelijk. De simulatiehersenen vormden in elk geval geen gedachten of commando’s.
Niet alleen in Japan, maar ook in Europa en de VS zijn grootscheepse onderzoekprogramma’s opgezet om de geheimen van onze hersenen te doorgronden. Daarbij wordt een grote rol weggelegd voor computersimulatie, maar het is vooralsnog onduidelijk welk inzicht computersimulatie ons zal geven over hoe de hersenen functioneren. Japan werkt onder meer aan een honderd maal krachtiger supercomputer die rond 2020 in bedrijf genomen moet worden.K-supercomputer.

In Duitsland werd bekend dat onderzoekers van het Max Planck-instituut en het MIT in Boston er, met de hulp van 200 studenten, vier jaar over hebben gedaan de bijna 1000 neuronen en hun onderlinge verband van het netvlies van een muis te analyseren. Die 1000 neuronen hebben zo’n halfmiljoen onderlinge verbindingen. Het kostte de onderzoekers een maand om de gegevens te vergaren en, zoals gezegd, vier jaar om te bekijken hoe die verbanden lagen. De doorgronding van ons zenuwstelsel, met de hersens als kroon, lijkt nog ver weg.

Bron: Tweakers Net, Alpha Galileo