Toerisme hoofdbron vervuiling stranden Middellandse Zee

Strand Middellandse Zee

Op een foto ziet het er altijd smetteloos uit

Eindelijk is het wetenschappelijk aangetoond. Toeristen blijken hun ‘eigen’ stranden te vervuilen; die rond de Middellandse Zee althans, maar ik durf er heel wat onder te verwedden dat dat ook elders zo is.  Nadat het over de wereld rondvliegen het coronavirus goed heeft geholpen zich over de hele wereld te verspreiden blijkt dat toerisme nog meer nare trekjes heeft. Volgens de onderzoekers moeten we ons beraden hoe we toerisme ‘duurzaam’ kunnen maken. Dat lijkt me een hele opgaaf. Lees verder

Bacteriestudies hebben vaak last van vervuiling

Vervuiling bacteriemonsters

In deze grafiek is duidelijk te zien (de kleuren geven verschillende typen bacteriën aan) dat er bij elke verdunning vervuiling optreedt. Zwart is de Salmonella-bacterie uit het oorspronkelijke monster. De proeven zijn in drie labs gedaan. Con is de samenstelling van het nulexperiment. Duidelijk is te zien dat die ‘lab-samenstelling’ gaandeweg gaat overheersen. (afb: BMC Biology)

Je kent ze ongetwijfeld wel, al die onderzoeken die melden dat die en die bacteriën in je microbioom (bacteriehuishouding) je die of die goede (of slechte) dingen ten deel laten vallen. Wantrouw ze, want het blijkt dat nogal wat bacteriestudies last hebben van vervuiling. De onderzoekers bevelen aan uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik van sequentietechnieken bij kleine hoeveelheden biomassa. De oplossing lijkt (mij) simpel: doe paralellel aan je experimenten een controleproef met een steriel monster. De vervuiling komt namelijk van de gebruikte extractiekits en reagentia en uit de labomgeving.
Lees verder

Oceaan tot grote diepte vervuild

Vuil in oceanen

De plaatsen waar de onderzoekers ‘geoogst’ hebben: bij de gele stippen is gewerkt met beeldtechnieken, bij de oranje met sleepnetten.  (afb: PlosOne)

Mensen zijn viezeriken. Daarin onderscheiden ze zich niet van andere dieren. Probleem is alleen dat mensen per hoofd aanzienlijk meer troep maken dan welke andere diersoort ook. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de Atlantische Oceaan tot op grote diepten is vervuild met menselijk afval. Vooral kunststoffen kun je op bijna elke diepte aantreffen. Lees verder