Water gedraagt zich vreemd omdat er twee waters zijn

Watermolecuul

Het watermolecuul is uiterst simpel…

Water is een vreemd goedje, terwijl een watermolecuul maar heel petieterig is: een zuurstofatoom met daaraan, een beetje scheef, twee waterstofatomen. Normaal wordt een stof als die wordt afgekoeld steeds ‘zwaarder’ (de dichtheid wordt groter. Bij water gebeurt dat niet. Beneden de 4°C wordt water weer lichter. Dat is maar goed ook, anders werd schaatsen op natuurijs een probleem. Onderzoekers in Zweden hebben nu achterhaald dat dit abnormale gedrag van water doorgaat tot -44°C. Het goedje schijnt tussen twee toestanden te fluctueren, zeggen die geleerden dan.  Lees verder

139 landen in 2050 geheel op wind, water en zon

139 landen met 99% van de wereldkooldioxideuitstoot in 2050 100% duurzaam

139 landen met 99% van de wereldkooldioxideuitstoot in 2050 100% duurzaam (afb: Joule)

100% duurzaam lijkt een hele klus, maar onderzoekers in Amerika rond Mark Jacobson van Stanford hebben becijferd dat in 2050 139 landen geheel kunnen teren op water, wind en zon (80% in 2030). Of dat allemaal op tijd is is me, hier, nog niet duidelijk (de wereld telt zo’n 200 landen), maar het klinkt in ieder geval indrukwekkend. De 139 stoten bij elkaar 99% van alle kooldioxide uit. Lees verder

Er zijn twee soorten vloeibaar water

fasediagram water

Op het wereldwijde web zijn nogal wat afwijkende fasediagrammen van water te vinden (afb: Wiki Commons)

Ondanks dat het watermolecuul maar uit drie atomen bestaat, is water een vreemd goedje met allerlei afwijkende eigenschappen. Nu schijnt vloeibaar water nog eens in twee vormen voor te komen, zo melden onderzoekers van het Duitse instituut Desy in Hamburg. Dat gebeurt dan wel bij zeer lage temperaturen, wat op zich weer zeer opmerkelijk is. Er schijnen ook meer dan tien verschillende kristalvormen van water te zijn. Ook schijnt er amorf, dat wil zeggen ‘kristalloos’, ijs te zijn Lees verder

Minder vervuiling met nitraat leidt tot milieuschade

Het Raspbodereservoir in het Harzgebergte is een van de bestudeerde verbruinde locaties

Het Raspbodereservoir in het Harzgebergte is een van de bestudeerde locaties

In grote delen van Europa en Noord-Amerika is de laatste twintig jaar de lucht schoner geworden door de vermindering van de industriële luchtvervuiling. Merkwaardiggenoeg heeft met name de lagere stikstofvervuiling geleid tot een nieuw probleem: opgeloste organische stoffen en fosfaat komen door de lagere nitraatwaarden van de omringende oeverlanden en het water vrij en de waterkwaliteit wordt slechter. Dat zou voor problemen kunnen zorgen bij de drinkwaterbereiding. Moeten we dan maar weer meer gaan vervuilen? Lees verder

Eindelijke efficiënte energieboei ontwikkeld (?)

De energieboei uit Zweden

De energieboei uit Zweden

Al langer kijken ingenieurs met een jaloers oog naar de grote watermassa’s die bewegen, stromen en kolken. Daar gaar een hoop energie in om en op de een of andere manier moet die energie toch ten nutte van de mens ingezet kunnen worden. Eb/vloed, golfslag het is allemaal wel geprobeerd, maar voor zover ik weet is dat nooit een echt groot succes geworden. Ook boeien zijn geprobeerd die uit de deining energie kunnen peuren, maar de boeien kwamen en de boeien gaan. Nu komt het Zweedse bedrijf CorPower Ocean weer met een energieboei. Beter natuurlijk. Drie keer zelfs dat de beste energieboei tot nu toe.  Elke boei zou een vermogen van 250 kW kunnen hebben. Klinkt interessant.
Lees verder

Watertekort in de wereld dreigt (niet)

waterkringloopVooralsnog lijken nog niet erg veel mensen zich er druk om te maken, maar met de nog steeds groeiende wereldbevolking dreigt er een water te ontstaan, water in voor de mens bruikbare vorm, wel te verstaan. Volgens onderzoek van de Amerikaanse Duke-universiteit zou dat tekort al in het midden van deze eeuw kunnen spelen. Daarbij hebben ze rekening gehouden met technische ontwikkelingen die worden uitgehaald door schaarste aan bruikbaar water. De onderzoekers denken echter dat de vindingrijkheid van de mens uitkomst zal bieden. Lees verder

Illegaal vissen in beeld gebracht

Viswacht (Global Fishing Watch)

Wereldwijde visactiviteiten vastgelegd met satellieten

Er wordt op grote schaal illegaal gevist met steeds indrukwekkender technologie. Volgens de wereldvoedsel-organisatie FAO wordt eenderde van de visgronden nu overbevist en driekwart van de rest zit aan zijn limiet. Voor sommige zeevruchten is de vangst grotendeels illegaal. Op een congres in Sydney (Aus) van de IUCN is een systeem gepresenteerd waarmee de al of niet legale visserij is te volgen: Global Fishing Watch. Het systeem maakt gebruik van satellietgegevens van SpaceQuest met financiële en technische ondersteuning van dat lieve Google. Met dat systeem zal alle grotere vissersboten overal op de wereld te volgen. Lees verder

“Oceaan heeft grote invloed op aardopwarming”

Golfstromen 2,7 miljoen jaar geleden

De veranderingen van de golfstromen in de oceanen zou een belangrijke factor zijn gewijst bij de verijzing van de aarde zo’n 2,7 miljoen jaar geleden

De meeste zorgen rond de aardopwarming richten zich op de broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomen, maar vlak de rol van de oceaan niet uit. Onderzoekers van, onder meer, de Amerikaanse Rutgers-universiteit stellen dat verandering van de watercirculatie van de oceanen samenviel met een wereldwijde afkoeling en ijsgroei op het noordelijk halfrond. We praten dan wel over 2,7 miljoen jaar geleden. De onderzoekers denken dat het de effecten de watermassa op aarde op het klimaat minstens zo groot zijn geweest als andere mogelijke factoren als daling van het kooldioxidegehalte in de atmosfeer en de tectonische activiteit.
Lees verder

De drastische inkrimping van het Aralmeer

AralmeerHet Aralmeer, op de grens van Kazachstan en Oezbekistan, is in slechts 14 jaar tijd stevig gekrompen. Ook voor de eeuwwisseling kwamen al grote delen droog te liggen (uiterste grenzen van de omvang zijn op het kaartje aangegeven. Sinds de jaren zestig is het waterniveau gedaald met 23 meter, het oppervlak is bijna vijf keer kleiner geworden en gemiddelde diepte is gehalveerd. Nu resteren er nog drie gescheiden meren met een gezamenlijk oppervlak van om en nabij de 6300 km2. De achteruitgang is in de jaren 60 begonnen, toen water uit het meer en de twee waterbrengende rivieren werd gebruikt voor de irrigatie van katoenplantages. Er doen verhalen de ronde dat de teruggang zou zijn gestopt.
.

Bron: the Guardian

Oceaan tot grote diepte vervuild

Vuil in oceanen

De plaatsen waar de onderzoekers ‘geoogst’ hebben: bij de gele stippen is gewerkt met beeldtechnieken, bij de oranje met sleepnetten.  (afb: PlosOne)

Mensen zijn viezeriken. Daarin onderscheiden ze zich niet van andere dieren. Probleem is alleen dat mensen per hoofd aanzienlijk meer troep maken dan welke andere diersoort ook. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de Atlantische Oceaan tot op grote diepten is vervuild met menselijk afval. Vooral kunststoffen kun je op bijna elke diepte aantreffen. Lees verder