GVL zou opbrengst omzetting van biomassa verdrievoudigen

Biomassa, lignine en cellulose, als chemische grondstofHet is nog steeds geen ‘vetpot’, dat omzetten van biomassa in, onder meer, biobrandstoffen en dan hebben we het nog niet eens over de concurrentie met de voedselproductie. Nu zeggen onderzoekers van de universiteit van Wisconsin-Madison (VS) een procédé ontwikkeld te hebben waarbij bijna 80% van het niet eetbare deel van biomassa wordt omgezet in bruikbare koolwaterstoffen. Dat zou drie keer meer zijn dan tot nu toe mogelijk en ook financieel beter uitpakken. De truc: gamma-valerolacton oftewel GVL. Lees verder

Weer een manier gevonden die lignine afbreekt (?)

Formaldehyde helpt lignine afbreken

Een lignine-extract zonder (links) en met formaldehyde


Lignine, het is al vaker in dit blog verteld, is een belangrijk bestanddeel van biomassa en een aanlokkelijke grondstof, maar we kunnen er niet goed bij, omdat lignine moeilijk afbreekbaar is. Nu zouden onderzoekers van de polytechnische school in Lausanne (EPFL, Zwi) een simpele manier gevonden hebben om de ligninebron te ‘ontsluiten’: voeg wat formaldehyde toe. Kan het zo simpel zijn?. Lees verder

Biobrandstoffen helemaal niet koolstofneutraal

Biobrandstoffen zijn niet koolstofneutraal

Biobrandstoffen zijn niet koolstofneutraal en concurreren vaak met de voedselproductie

De bewering dat biobrandstoffen ‘koolstofneutraal’ is klopt niet. Tot die conclusie zijn onderzoekers van de universiteit van Michigan gekomen na een vergelijking van het milieueffect van de productie  van biobrandstoffen in de VS. In feite zou het verbruik van biobrandstoffen leiden tot een toename van de koolstofdioxide-emissies. Lees verder

‘Verzet’ cellulose gebroken met hulp bacterie (?)

www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160608145010.htm

Streptomyceskweek in een petrischaaltje (afb: univ.v.Wisconsin)

Er wordt al jaren geprobeerd om biomateriaal om te zetten brandstof, maar dat dat nog steeds geen doorslaand succes is ligt vooral aan het ‘verzet’ van cellulose, de celstof die overvloedig in planten aanwezig is: de stof, toch een polymeer van glucose, laat zich lastig afbreken.  De bacterie Streptomyces , althans sommige van die soort, schijnt daar iets op gevonden te hebben. Gaat het dan toch nog lukken met de ‘groene’ brandstoffen?
Lees verder

Bionisch blad zet zonlicht om in brandstof

Daniel Nocera van het bionische blad

Daniel Nocera met echte planten (afb: Harvard)


Af en toe denk ik: dat heb ik toch al gelezen en een berichtje van gemaakt? Vaak is dat ook zo. Nu levert dit een berichtje op over een synthetisch blad dat allerlei chemicaliën produceert en een overlappende naam: Chong Liu. Liu werkte in dit onderzoek, onder meer, met Daniel Nocera van de Harvarduniversiteit samen. Ze maakten ook een systeem dat zonlicht gebruikt en samenwerkt met micro-organismen (waterstofetende bacteriën) die uiteindelijk de vloeibare brandstoffen produceren. Persoonlijk lijken me dit soort systemen met levende organismen problematisch, maar ik ben deskundig op geen enkel terrein en de onderzoekers zijn enthousiast (maar wat zegt dat?). Lees verder

Lignine als kunststofvervanger

Lignine als grondstof voor chemie

Bij de universiteit van Wageningen onderzoeken ze de mogelijkheden van lignine als grondstof voor de chemische industrie (afb: WUR)

Lignine is het bestanddeel van hout, dat dat biomateriaal een wat lastige kandidaat maakt als grondstof voor ‘groene’ brandstof. Het schijnt echter prima te combineren met synthetisch rubber. Het resulterende composiet is een slagvaste thermoplast, die, bijvoorbeeld, uitstekend geschikt zou zijn voor autobumpers als vervanger van ABS, zo stelt het Oak Ridge-lab, dat maar meteen een octrooi op de vinding heeft aangevraagd. Lees verder

Micro-organismen maken ‘biodiesel’ van kooldioxide

Rokende schoorstenen van staalfabrieken in Qian'an in Noord-China

Rokende schoorstenen van staalfabrieken in Qian’an in Noord-China (foto: dpa)

Het is zo simpel als wat. Er bestaat geen klimaatprobleem als je heel die uitbundige CO2-uitstoot gebruikt om brandstof van te maken. Dan is de kring gesloten. Onderzoekers van het MIT in Cambridge (VS) zouden er in zijn geslaagd een proces te ontwikkelen dat ‘soepeltjes’ van kooldioxide ‘biodiesel’ maakt. Daar heb je dan helemaal geen voedingsgewassen en kostbare landbouwgrond voor nodig (als het allemaal uitkomt). Vooralsnog gaat het om labproeven. Het proces zou twee keer zo veel kooldioxide binden als het produceert (vraag me niet hoe dat mogelijk is). De grote vraag is en blijft of het proces er energetisch uit kan. Lees verder

De natuur weet al hoe je het best biobrandstoffen maakt

Darmschimmels onder een microscoop

Darmschimmels onder een microscoop

Je zou kunnen zeggen dat mensen constant bezig zijn het wiel uit te vinden. Vaak is de oplossing van een probleem in de natuur te vinden, maar wij, simpele mensen, weten dat niet en/of vinden het te veel gedoe er naar te zoeken. Al jaren wordt er gezocht naar een handzame en, niet te vergeten, economisch interessante manier om biomassa om te zetten in biobrandstoffen. Tot nu toe is die zoektocht niet al te succesvol geweest. Misschien dat dat verandert met het vinden van bepaalde schimmels die geiten, koeien en schapen helpen planten te verteren. Die anaerobe schimmels blijken net zo goed te functioneren als de beste schimmels die in het lab in elkaar geknutseld zijn om plantenbestanddelen om te zetten in suikers, zo bleek onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Californië in Santa Barbara. Lees verder

Microalgen ‘brouwen’ bitumen

Groen bitumen

Bitumen uit microalgen, mogelijk concurrent van de aardolievariant (foto: Algoroute)

(Micro)algen wordt een grote toekomst toegedicht als brandstof-leveranciers, maar er zijn nog wel een paar vuiltjes weg te werken vooraleer de algen een waardige én duurzame (in ieder geval vernieuwbare) vervanger kunnen worden van aardolie.  Onderzoekers van het Franse CNRS hebben samen met het bedrijf AlgoSource Technologies die ontwikkeling wat dat betreft een stukje op gang gebracht. Ze gebruikten microalgen om een soort bitumen te maken, een hoogmoleculair bestanddeel van aardolie dat gebruikt wordt in de wegenbouw (asfalt) en dakbedekking. Dat ‘groene’ bitumen schijnt qua eigenschappen nog heel aardig op de aardolievariant te lijken ook, zo gaat het verhaal.  Lees verder

Olieproducerende algen zuiveren afvalwater

Olierijke groene algen

Olierijke groene algen, hier in proefopstelling, blijken in staat lastige verontreinigingen het het afvalwater te verwijderen (afb: Rice-universiteit)

Twee vliegen in een klap, zou je zeggen: je ruimt je troep op en maakt nog brandstof ook. Onderzoekers van de Amerikaanse Rice-universiteit vonden dat olierijke algen in staat blijken meer dan 90% van de nitraten en meer dan de helft van de fosforverbindingen in afvalwater onschadelijk te maken. Tot nu toe hebben, in ieder geval Amerikaanse, afvalwaterzuiveringen geen betaalbare methode om die verontreinigingen uit het afvalwater te halen. Dat is dus dubbel uitbetalen als die schoonmakers je nog biobrandstof leveren ook.

Lees verder