“2°-scenario heeft voor Europa al ernstige gevolgen”

EuropaIn het grootste deel van Europa zal de aardopwarming (ruim) meer dan twee graden boven het voorindustriële tijdperk liggen, zo simuleerden onderzoekers van het Franse instituut voor milieu en klimaat. In de winter zal vooral in het noorden en oosten van Europa en in de zomer in het zuiden de temperatuurstijging (soms) belangrijk boven die 2°C liggen. In Noordwest-Europa, vooral Groot-Brittannië, zal de opwarming lager liggen. In Zuidoost-Europa en het Iberisch schiereiland zouden de maximumtemperaturen met 3 tot 4 graden toenemen en regelmatig boven de 40°C kunnen uitkomen. De winters zullen met name in Skandinavië en Rusland met meer dan 6°C warmer worden, zo voorspellen de Franse onderzoekers. Lees verder

“Geotechniek als oplossing klimaatprobleem waanzinnig idee”

Noordpool

Terugtrekking van het ijs op de Noordpool in beeld gebracht: 2005 vergeleken met 1979

De Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore vindt het een waanzinnig idee om met geotechniek het klimaatprobleem op te lossen. Volgens het Britse dagblad the Guardian, zal het internationale klimaatforum IPCC er in een volgend rapport bij regeringen op aandringen om op grote schaal broeikasgassen aan de atmosfeer te onttrekken teneinde rampen te voorkomen. The Guardian verlaat zich daarbij op het persbureau Reuters, dat het conceptrapport zou hebben ingezien. Volgens Gore is het zoeken naar een ogenblikkelijke oplossing geboren uit wanhoop en misleidend en zou tot een nog grotere ramp kunnen leiden. “Het idee om een andere vorm van vervuiling in de atmosfeer te brengen om de effecten van broeikasgassen te neutraliseren is ronduit krankzinnig. Dat wetenschappers, die beter zouden moeten weten, zich hier serieus mee bezighouden geeft aan hoe wanhopig sommigen zijn door de verlamming van het politieke systeem in de wereld.”

Lees verder

“Klimaatverandering bij 1°C stijging al katastrofaal”

Klimaatrampen en kernenergie

James Hansen ziet kernenergie als een van de oplossingen om klimaatrampen te voorkomen.

De door de VN aangenomen 2-gradengrens voor de temperatuurstijging van de aarde is volgens enkele klimaatdeskundigen te hoog. Een stijging van 1°C is al genoeg voor het aanzwengelen van katastrofale gebeurtenissen, zo stellen ze in het blad Plos One. Zij noemen de VN-doelstelling een gevaarlijke, die de rampzalige gevolgen van aardopwarming niet zal kunnen voorkomen. We zullen de uitstoot van broeikasgassen per nu met 6% per jaar moeten terugschroeven, schrijven de auteurs. Lees verder

Klimaatverandering bijna zeker uit menselijke koker

Rajendra Pachauri, hoofd IPCC.

Rajendra Pachauri, hoofd IPCC.

Volgens Rajendra Pachauri, hoofd van het klimaatforum van de Verenigde Naties IPCC, wordt het steeds zekerder dat de door de mens veroorzaakte broeikasgassen de aarde opwarmen. Eind deze week zal het nieuwe rapport, of eigenlijk is het een reeks, in Stockholm openbaar worden gemaakt. Nu wordt daar nog achter gesloten deuren tussen wetenschappers en politici over gebakkeleid. Lees verder

Draagkracht aarde voor dit jaar al overschreden

Michael Hockeystick Mann

Michael ‘Hockeystick’ Mann

Volgens een bericht in De Standaard hebben we gister (20 augustus) de draagkracht van de aarde overschreden. Dat betekent dat wij aardbewoners vanaf nu interen op de natuurlijke hulpbronnen die de aarde dit jaar produceert. Ook de hoeveelheid kooldioxide die de mensheid dit jaar in de atmosfeer heeft geblazen is nu al groter dan de aarde kan opnemen. Dat berekende de organisatie Global Footprint Network. Die ‘overschrijdingsdag’ viel dit jaar twee dagen vroeger dan vorig jaar. Volgens de onderzoekers van het GFN consumeren we al sinds begin jaren zeventig jaarlijks meer dan de aarde aan nieuwe hulpbronnen produceert. In 1993 viel de ‘overschrijdingsdag’ op 21 oktober, dit jaar hebben we de hulpbronnenbalans al twee maanden eerder verstoord. Dat betekent dat onze ecologische voetafdruk steeds groter wordt, ten koste van de natuurlijke hulpbronnen.
Vandaag leeft meer dan 80% van de wereldbevolking in landen met een totale ecologische voetafdruk die groter is dan het land zelf. Om aan de behoeften van alle Amerikanen te voldoen is 7,1 maal de oppervlakte van de VS nodig. De Duitsers consumeren het equivalent van 4,3 Duitslanden, de Egyptenaren 2,4 maal Egyptes, de Belgen hebben 5,3 maal de oppervlakte van België nodig en Nederland 6 Nederlanden. Volgens de organisatie is meer dan de helft van de menselijke ecologische voetafdruk toe te schrijven aan de emissies van broeikasgassen die, onder meer, vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardolie.
De cijfers van het GFN versterken het vermoeden dat mensen verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering door het vrijkomen van kooldioxide bij de verbransing van fossiele brtandstoffen. Volgens een uitgelekte IPCC-studie lijkt dat bewijs nu zelfs nagenoeg onweerlegbaar. “Het is hoogst waarschijnlijk dat de menselijke invloed op het klimaat verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de temperatuurstijging op de aarde tussen 1951 en 2010”, schrijft de groep die zich al jaren bezighoudt met de bestudering van het broeikaseffect en zijn oorzaken. Mede door toedoen van de mens zal het waterpeil van de oceanen tegen het eind van deze eeuw met 90 cm zijn gestegen, verwacht het IPCC. De uitspraken in dit nog niet openbare rapport zijn sterker dan die in het laatste VN-rapport uit 2007. Een woordvoerder van het IPCC stelde dat het gaat om een ontwerprapport. “Het zal waarschijnlijk gewijzigd worden, rekening houdend met de commentaren uit de verschillende landen die we de afgelopen weken ontvingen.” Pas eind september zal het definitieve rapport worden vastgesteld. Het ligt in de verwachting dat de uitspraken in het definitieve rapport milder zullen zijn dan in het nu uitgelekte verslag. Vele landen hebben er baat bij de gevolgen van de klimaatverandering minder ernstig voor te stellen. Dat is ook de verwachting van ‘klimaatveteraan’ Michael Mann (de ‘uitvinder’ van de ‘hockeystickcurve’).

Bron: De Standaard