Klimaatverandering: “Zo kunnen we niet doorgaan”

Klimaatindex 2014

Klimaatindex 2014

Zo kunnen we niet doorgaan, is de boodschap van het derde deel van het negende klimaatrapport van de VN dat zondag in Berlijn is gepresenteerd. De CO2-uitstoot is de laatste jaren sterker gegroeid dan ooit: 2,2% per jaar. De totale emissie zal in het midden van deze eeuw met 40 tot 70% gedaald moeten zijn om de aardopwarming te temperen. De kosten van klimaatmaatregelen zouden zijn te overzien. Lees verder

EU weinig ambitieus met klimaatdoelstellingen

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard, EU-commissaris klimaatbeleid

De voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw Europees klimaatbeleid zijn een stap terug vergeleken bij eerdere klimaatplannen, stelt het blad Science Magazine. De commissie stelt voor bindende, nationale doelen voor duurzame energie overboord te zetten. In de nieuwe energie- en klimaatplannen voor 2030 mikt de EC op een reductie van 40% op de uitstoot van broeikasgassen in 2030; veel minder dan milieuorganisaties op gehoopt hadden.
Lees verder

“Klimaatverandering bij 1°C stijging al katastrofaal”

Klimaatrampen en kernenergie

James Hansen ziet kernenergie als een van de oplossingen om klimaatrampen te voorkomen.

De door de VN aangenomen 2-gradengrens voor de temperatuurstijging van de aarde is volgens enkele klimaatdeskundigen te hoog. Een stijging van 1°C is al genoeg voor het aanzwengelen van katastrofale gebeurtenissen, zo stellen ze in het blad Plos One. Zij noemen de VN-doelstelling een gevaarlijke, die de rampzalige gevolgen van aardopwarming niet zal kunnen voorkomen. We zullen de uitstoot van broeikasgassen per nu met 6% per jaar moeten terugschroeven, schrijven de auteurs. Lees verder