Iris meet waar hoeveel broeikasgas methaan er wordt ‘gespuid’

Methaanemissie Alberta

De door Iris waargenomen emissie in Alberta (afb: GHGSat)

Iris is een kleine satelliet van het Canadese bedrijf GHGSat die begin vorige maand in een baan om de aarde is gebracht. Die gaat op zoek naar methaanemissies. De satelliet lijkt goed de plaats van de emissies te kunnen aanwijzen. Methaan is een heftig broeikasgas. Lees verder

Internet voor kwantumcomputers loopt via ruimte

De D-Wave 2X

De D-Wave 2X; een snelle rekenmachine met kwantumtrekken (afb: D-Wave Systems)


De kwantumcomputer is nog in geen velden of wegen te bespeuren, als je de machines van D-Wave tenminste niet als zodanig beschouwt, maar onderzoekers hebben alvast bekeken of we een wereldwijd web voor kwantumcomputers kunnen ‘bouwen’. Daar schijnt dan een satelliet(je; het ding woog 1,65 kg) aan te pas moeten komen. Het blijkt niet helemaal hopeloos te zijn (zei hij met enige ironie): het werkte. Lees verder

Galileo-satellieten nu in de goede baan gebracht

Het scheiden van Galileo Sat-5 en Sat-6 (afb: ESA)

Het scheiden van Galileo Sat-5 en Sat-6 (afb: ESA)

De Europese ruimtevaartorganisatie Esa schijnt er in geslaagd te zijn de tweede satelliet, die in een verkeerde baan rond de aarde terecht was gekomen, in een nieuwe baan te brengen. De satelliet is een onderdeel van het Europese navigatiesysteem Galileo, concurrent van het Amerikaanse GPS. Lees verder

Navigatiesatellieten Galileo in verkeerde baan

Het scheiden van Galileo Sat-5 en Sat-6 (afb: ESA)

Het ‘scheiden’ van Galileo Sat-5 en Sat-6 (afb: ESA)

Europa heeft wat tegenslag. Het wil een eigen navigatiesysteem op poten zetten, Galileo, maar de twee onlangs gelanceerde Galileo-satellieten zijn in een verkeerde baan beland en het schijnt lastig te zijn die dure dingen in de juiste baan te manoeuvreren. De Europese commissie eist een onderzoek naar het mislukken van de lancering. Op 3 september verklaart de ESA dat de twee satellieten niet helemaal voor niks de ruimte ingeschoten zijn. Weliswaar zijn ze niet van nut voor het Europese navigatiesysteem, maar de satellieten kunnen wel gebruikt worden voor testdoeleinden (dat lijken me dure testmanen).
Lees verder