We hebben oplossing klimaatverandering in eigen hand

Vervuiling Frankrijk per sector

Verkeer en vervoer is in Frankrijk de grootste broeikasgas’producent’, daarna komen industrie en diensten. Landbouw is derde (afb: Le Monde)

“Hou op met dat gezeik over vliegen”, “Stop met het autootje pesten” of “Vlees vervuilt niet”. Elke keer als er in Frankrijk maatregelen worden voorgesteld om de uitstoot van broeikasgassen in te dammen is er wel een groep die roept dat de problemen elders liggen, schrijft het Franse dagblad Le Monde, maar de reacties in Nederland zouden niet anders zijn. Alleen waagt de Nederlandse overheid zich voorlopig niet aan de inperking van vlieg- en autoverkeer. Vergeet niet dat de Gele Hesjes in Frankrijk zijn begonnen als protest tegen de verhoging van de benzineaccijns. Toch valt er moeilijk omheen te argumenteren: wij eenvoudige burgers zijn fiks medeschuldig aan de uitstoot van broeikasgassen door ons consumptie- en mobiliteitsgedrag. Dat zal danig moeten veranderen: (veel) minder vlees en andere dierlijke producten, (veel) minder autorijden en vliegen. Er wordt nu nog om de hete brij heen gedraaid, maar we ontkomen er niet aan. Lees verder

Het is bewezen: geklooi met mobiel leidt af

Mobiele wandelaars

Helaas lopen de bellende wandelaars (vierdaagse Nijmegen) niet.

Het jongere volk zeker, maar steeds vaker ook ouderen lopen constant te klooien met hun mobiel. Getelefoneerd wordt er zelden meer, zeker niet door de jongeren. In het verkeer zou dat geklooi verboden moeten worden, want het is nu wetenschappelijk bewezen: klooien met een mobiel leidt af.  Als ze lopen gaan mensen licht zwalken, bijvoorbeeld, omdat de aandacht elders is. Achter het stuur geldt dat ook, alleen zijn daar de gevolgen ernstiger. Overigens hebben de studentonderzoekers alleen maar naar voetgangers gekeken.
Lees verder

Autorijden slecht voor je gezondheid

Wereldwijd gebruikt bijna de helft van alle mannen tabak en zo’n 10% van de vrouwen. Een slechte gewoonte, zo staat te lezen in het jongste rookoverzicht (GATS) van professor Giovino van de universiteit van Buffalo, waar overheden veel te weinig aan doen om die terug te dringen. Jaarlijks overlijden er zo’n zes miljoen mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Daarbij gaat het vooral om roken.
Ik ga niet beweren dat roken goed voor je is, maar wat mij steeds weer opvalt met welk fanatisme roken (zeker in de westerse wereld) wordt bestreden, terwijl de auto ongemoeid blijft. Terwijl diezelfde auto jaarlijks verantwoordelijk is voor zo’n 1,2 miljoen doden (dan praten we niet over het aantal voor het leven verminkten of de mensen die door autoinactiviteit allerlei hart- en vaatziekten krijgen als gevolg van door bewegingsloosheid opgebouwde vetlagen). In 2020 zal dat aantal het dubbele zijn, aldus de Britse commissie voor Mondiale Verkeersveiligheid. Ook wordt er opmerkelijk luchtig gedaan over het aantal doden door drankmisbruik. De roker is in de westerse wereld een paria geworden, speelbal van zijn zwakte, maar een drinker is stoer en voor de auto moet nog steeds alles wijken. Geen politicus die zijn vingers brandt aan de inperking van het de autoverslaving. Jaarlijks eist die heilige koe zijn tol, maar blijft de heilige status onaangetast. Nogmaals: roken is niet goed voor je gezondheid, maar autorijden komt in de buurt. Zou het ooit nog eens zo ver komen dat al dat onnutte auto-asfalt wordt omgeploegd en dat verslaafden alleen nog onder streng toezicht hun rondjes mogen draaien op een achterafcircuitje in Drente? Ik hoop het van harte en de bevolkingsgezondheid zal met sprongen stijgen. Obama rookt