Uitputtingsdag dit jaar iets later dan vorig jaar

werelduitputtingsdag 2020

De grootste ‘uitputters’ wonen in Qatar en in Luxemburg. Die verbruiken maar liefst 8,9 en 7,9 maal wat de aarde aan herstelvermogen heeft. Zoals ze in India leven kan de aarde nog een tijdje vooruit (afb: Le Monde)_

Dit jaar is de werelduitputtingsdag op 22 augustus gevallen, drie weken later dan vorig jaar, maar nog altijd veel te vroeg. Op die dag heeft de mens alle bronnen/grondstoffen die de aarde in een jaar kan produceren al opgebruikt. Elke jaar mergelen we de aarde dus steeds verder uit met onze volstrekt onduurzame manier van leven. Lees verder

Zebrastrepen maken koeien onaantrekkelijker voor insecten

ZebrakoeOoit heb ik het boekje van Desmond Morris gelezen dat, in het Nederlands, Waarom hebben zebra’s strepen? heet gelezen. Ik heb van alles in dat boekje aangetroffen, maar daar hoorde een antwoord niet bij. Er zijn verschillende theorieën bedacht waarom zebra’s strepen hebben, maar de meest waarschijnlijk is dat ze het vliegen moeilijk maken op hun huid te landen. Nu hebben Japanse onderzoekers bedacht dat die strepen het koeien ook wat makkelijker kunnen maken om wat minder vaak lastig gevallen te worden door stekende insecten. Het schijnt nog te werken ook. Lees verder

Miljarden landbouwsubsidies EU verkeerd besteed

Verspilde EU-miljarden

Landbouwsubsidies EU bevorderen vervuiling in inkomensongelijkheid boeren (afb: One Earth/univ. van Lund)

Uit een analyse van de landbouwsubsidies die de EU verstrekt blijkt dat een groot deel van de inkomensondersteuning gaat naar gebieden met intensieve landbouw en veeteelt waar de inkomens al boven het gemiddelde liggen, terwijl de klimaatvriendelijkere en biodiversere  manieren van landbouw en veeteelt bedrijven en de armere regio’s misdeeld worden. Het lijkt er op dat de EU op die manier de milieuschade van de landbouw en veeteelt vergroot en agrariërs financieel ondersteunt die het ‘t minste nodig hebben. Lees verder