Hergebruik lithium wezenlijk voor groene overgang

Opwerking lithium uit afgedankte batterijen

Zo stellen de onderzoekers de voordelen van hun opwerkingsmethode van lithium uit batterijen boven bestaande methoden voor (afb: Yu-Guo Guo et. al/Angewandte Chemie)

Lithiumbatterijen krijgen een belangrijke rol in de overgang naar een duurzame(re) samenleving, maar dan is opwerking en hergebruik van het ‘witte goud’ onontkoombaar. Nu al wordt er gevochten om de lithiumbronnen (bestaande en nieuwe), maar winning is alles behalve duurzaam. Opwerking en hergebruik zou echter lastig zijn. Chinese onderzoekers denken een oplossing gevonden hebben. Lees verder

Vrijwel alle kobalt in batterijen kan worden teruggewonnen

Opwerking kobalt van lithiumionbatterijen

Het opwerkingsproces. Ni-DES staat voor niet-ionische diep eutektische oplosmiddelen (afb: Ian Nicholls et. al.)

Met een vloeistof bestaand uit producten van urine en azijnzuur zou het merendeel (97%) van de kobalt uit uitgewerkte batterijen kunnen worden teruggewonnen, waardoor dat type batterijen weer ietsje duurzamer is geworden. De methode zou op grote schaal kunnen worden toegepast. Lees verder

Alles elektrisch zadelt ons op met lithiumprobleem

Elektrische auto

De elektrische auto is geen oplossing voor het klimaatprobleem

Overheden en bedrijven doen net of elektrische voertuigen een (deel)oplossing zijn voor het klimaatprobleem, maar dat is, om het vriendelijk te zeggen, een grote misvatting. Auto’s zijn energetisch armoedige uitvindingen die een hoop ruimte vreten en veel slachtoffers maken. Je hebt veel materiaal nodig om, door de bank genomen een mens te vervoeren (1,16 persoon is de gemiddelde bezetting van zo’n 1000 kg voertuig). Voor E-auto’s heb je ook accu’s nodig. Die heb je ook nodig voor een duurzaam stroomnet dat drijft op wind- en zonne-energie. De huidige accu’s zijn lithiumaccu’s. Dat gaat een heel erg groot probleem worden. Een (deel)oplossing zou automobiliteit terug te dringen…
Lees verder

Schoonmaak Sellafield kost BP 67,5 mrd

Opwerkingsfabriek Sellafield aan de Ierse ZeeHet schoonmaken van de opwerkingsfabriek in Sellafield aan de Ierse Zee zal BP 67,5 miljard gaan kosten (€ 80 miljard) gaan kosten, zo stelt een rapport van de Engelse rekenkamer (Public Accounts Committee). Sellafield, voorheen Windscale, is in het recente verleden herhaaldelijk negatief in het nieuws gekomen vanwege ongelukken met radioactief afval. Oorspronkelijk is Sellafield opgezet voor de productie van plutonium voor kernwapens. Later werd er een kerncentrale voor de elektricteitsproductie neergezet (beide zijn stilgelegd) en in 1994 werd een fabriek voor de opwerking van kernafval geopend. Opeenvolgende kabinetten hebben verzuimd greep te krijgen op de situatie op het terrein, aldus het rapport, waardoor er voor mensen en omgeving een gevaarlijke situatie is ontstaan. John Clarke van de instantie die belast is met de ontmanteling van kerninstallaties, de NDA, stelde dat er nooit harde beslissingen zijn genomen over de ontmanteling van Sellafield. De Ierse overheid dringt al jaren aan op de sluiting van het rampencomplex.
Bron: BBC