Halen van afspraken Parijs ook beter voor voedselproductie

Landbouw

Opbrengst landbouw en visserij loopt terug door aardopwarming

Als we er niet in slagen de broeikasgasuitstoot (drastisch) in te perken dan zal 90% van de wereldbevolking te maken krijgen met dalende opbrengsten van landbouw en visserij, denken onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Montpellier (F). Lees verder

Veel vis verkwist door destructieve bodemvisserij

Bodemvisserij veroorzaakt veel 'afval'Industriële visserij die zich bezig houdt met bodemtreilen verkwist gigantische hoeveelheden vis en daarmee gigantische sommen geld. Volgens onderzoekers van de universiteit van Brits Columbia (Can) zou het gaan om maar liefst 437 miljoen ton verspilde vis met een economische waarde van zo’n 475 miljard euro, over een periode van 65 jaar. Lees verder

Vissers bewerkten in 2016 meer dan de helft van de oceanen

Een beeld van de overbevissing (?)

De wereldzeeën worden druk bevist (afb: Global Fishing Watch)

Door de vaargegevens van meer 70 000 vissersboten te analyseren konden onderzoekers becijferen dat die vaartuigen in 2016 meer dan 55% van van het oceaanoppervlak bevisten. De visserij is al lang niet meer die romantische bedrijfstak die vlak voor de kust zijn waar ophaalt, zo die dat ooit al geweest zou zijn. De visserij heeft een erg stevige ecologische voetafdruk. Lees verder

Landen willen beschermd zeegebied bij de Zuidpool

Vostokstation op de Zuidpool

Het Russische Vostokstation op de Zuidpool

De Europese Unie en 24 andere landen hebben besloten een beschermd zeegebied in te stellen in de Rosszee bij Antartica. Het gaat om een gebied van 1,5 miljoen km2. Dat zijn de betrokken landen na jaren onderhandelen in Australische stad Hobart overeengekomen. In het grootste deel daarvan (1,12 miljoen km2) zal visserij verboden zijn. Milieuorganisaties zoals de Antartic Ocean Alliance noemden het besluit baanbrekend. Lees verder

Illegaal vissen in beeld gebracht

Viswacht (Global Fishing Watch)

Wereldwijde visactiviteiten vastgelegd met satellieten

Er wordt op grote schaal illegaal gevist met steeds indrukwekkender technologie. Volgens de wereldvoedsel-organisatie FAO wordt eenderde van de visgronden nu overbevist en driekwart van de rest zit aan zijn limiet. Voor sommige zeevruchten is de vangst grotendeels illegaal. Op een congres in Sydney (Aus) van de IUCN is een systeem gepresenteerd waarmee de al of niet legale visserij is te volgen: Global Fishing Watch. Het systeem maakt gebruik van satellietgegevens van SpaceQuest met financiële en technische ondersteuning van dat lieve Google. Met dat systeem zal alle grotere vissersboten overal op de wereld te volgen. Lees verder

Groot deel Oostzee (bijna) zonder zuurstof

OostzeeIn een groot deel van de Oostzee, gesproken wordt over 60 000 km2, zit weinig of geen zuurstof. Deze ‘doodszone’, ook vissen hebben zuurstof nodig om te overleven, zou de laatste jaren drastisch zijn toegenomen. Belangrijkste oorzaak is de lozing van organische stoffen door, onder meer, de landbouw, die zuurstof verbruiken bij de afbraak, maar ook de aardopwarming zou er schuldig aan zijn. Volgens de Zweeds/Deense onderzoeksgroep is dit het grootste door de mens veroorzaakte zuurstofarme zeegebied in de wereld.  Lees verder