Lecanemab lijkt niet het aangewezen medicijn: tweede dode bij Alzheimerproeven

Rudolph Castellani

Rudolph Castellani (afb: NW-universiteit)

Lecanemmab leek Alzheimerpatiënten enige ‘verlichting’ te brengen maar inmiddels zijn bij proeven met dat (veronderstelde) medicijn al twee doden gevallen. De laatste dode is een 65-jarige Alzheimerpatiënte die, hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van de Alzheimerbehandeling een hersenbloeding gekregen en aan de gevolgen daarvan is overleden. Eerder was al het overlijden van een 80-jarige man gemeld die met lecanemab werd behandeld in dezelfde klinische proef. Lees verder

Bacteriën op een na hoogste doodsoorzaak

E. coli-bacterie

E. coli’s passen zich makkelijk aan hun omgeving aan

Na hart- en vaatziekten zijn ziektes die door bacteriën veroorzaakt worden de tweede doodsoorzaak. Van 33 onderzochte ziekteverwekkers waren er vijf verantwoordelijk voor bijna de helft van het aantal overlijdens. Voor bestrijding van bacteriële besmettingen zijn antibiotica bijzonder belangrijk, maar juist die antibiotica laten het steeds vaker afweten doordat bacteriën resistent voor geworden zijn. Sommigen spreken ‘resistentiecrisis’, maar dat werkt in een periode die gestoffeerd lijkt met crises niet verhelderend. Lees verder

Welles/nietes: elke drup alcohol is te veel

Alcoholgebruik: drink met mate

Alcohol is slecht voor de gezondheid.

Over de hele wereld wordt alcohol gedronken. Een op de drie wereldbewoners drinkt. Elk jaar zouden er 2,8 miljoen mensen sterven door alcoholgebruik. Er is al vele jaren een welles/nietes-discussie over de (gezonde) bijeffecten van alcoholgebruik en verschillende malen zou zijn aangetoond dat in lage doses (een à twee glazen per dag) alcohol goed voor ons is. Niet lang geleden kwamen onderzoekers echter met het verhaal dat elke druppel alcohol schadelijk is en nieuw onderzoek ondersteunt die conclusie: elke druppel alcohol is te veel. Lees verder

“Uitlaatgassen kosten rijke landen € 570 mrd per jaar”

AutogekteEr wordt een heftige strijd gestreden tegen die sukkels die roken. Dat zou niet alleen slecht zijn voor die sukkels, maar ook voor de niet-rokende medemens. De strijd lijkt bijna gestreden. Over de vele negatieve aspecten van het monster auto hoort men deze antirookmagiërs over het algemeen niet. Toch heeft die Heilige Koe een verwoestend effect op de wereldgezondheid. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een club van rijke landen, kosten auto’s die 34 landen jaarlijks € 570 miljard aan extra geld voor gezondheidszorg en vroegtijdige overlijdens als gevolg van luchtvervuiling afkomstig van het verkeer. China en India zouden samen ongeveer hetzelfde bedrag kwijt zijn. Lees verder

Cynisme maakt dement

Cynische kopSommige mensen vinden cynisme een teken van lafheid, anderen vinden bijtende spot wel stoer. Hoe het ook zij, cynici zouden meer kans hebben op dementie dan minder spotterig aangelegde mensen. Cynisch wantrouwen, het geloof dat anderen vooral door eigenbelang worden gemotiveerd, zou al een bron zijn voor andere gezondheidsproblemen zoals hartziekten. Cynisme schijnt dus niet goed te zijn voor je geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Lees verder

Vetzucht 3x belangrijker doodsoorzaak in VS dan gedacht

Vet Amerikaans Van een op de vijf Amerikanen die overlijdt is vetzucht de doodsoorzaak. Dat geldt zowel voor blanke als zwarte Amerikanen. Dat cijfer uit onderzoek van Ryan Masters van de Columbia-universiteit ligt ruim drie keer hoger dan de 5% die tot nu toe werd aangenomen. “Obesitas heeft veel kwalijker gevolgen dan ook recente rapporten ons willen laten geloven”, zegt Masters. “We verwachten dat vetzucht steeds vaker doodsoorzaak zal zijn in de VS en misschien zelfs leidt tot een verkorting van de levensverwachting.”
Hoewel er enige kentering lijkt te zijn gekomen in de toename van (ernstig) overgewicht in de VS, duiden de recente cijfers op een bijna historisch dieptepunt. Kinderen en volwassenen die al te dik zijn, zullen daar niet gauw van af komen, met alle schadelijke gevolgen van dien. Bij oudere Amerikanen eist vetzucht al zijn tol. Bij blanke mannen die in de jaren tussen 1986 en 2006 overleden op een leeftijd van 65 tot 70 jaar was duidelijk het groeiende aandeel van vetzucht als doodsoorzaak waar te nemen: van mannen geboren tussen 1915 en 1919 overleed 3,5% aan vetzucht (BMI van 30 en hoger), van de mannen die 10 jaar later waren geboren was dat 5%, weer 10 jaar later 7%. Hoe later geboren, hoe vaker iemand overgewichtig is.
Kinderen die nu in de VS geboren worden krijgen vanaf hun geboorte de volle ongezonde ‘lading’.”Tegenwoordig is vetzucht normaler dan twee generaties geleden. De bekers zijn groter, de kleren ook en velen in de omgeving van de kinderen zijn dik”, stelt co-auteur Bruce Link.  “Als iemand dik is dan is het moeilijk daarvan af te komen, daarom lijkt het aannemelijk dat we het ergste nog moeten krijgen, tot de huidige generatie kinderen oud is geworden.” De onderzoekers richtten zich op de leeftijdsgroep van 40 tot en met 85 om ’toevallige’ sterfgevallen als moorden, doden ten gevolge van ongelukken of aangeboren afwijkingen uit te sluiten – doodsoorzaken van vooral jongeren.
Bij zwarte vrouwen kwam vetzucht als doodsoorzaak het meest voor (27%), bij zwarte mannen maar voor 5%. Blanke vrouwen (21%) en blanke mannen (15%) scoorden daar tussenin. Zwarte mannen zijn gemiddeld even dik als witte, maar de cijfers worden ‘verstoord’ door andere doodsoorzaken zoals overmatig roken. Er waren te weinig gegevens om uitspraken over Amerikanen van Aziatische, Latijns-Amerikaanse of andere  afkomst te produceren. Het onderzoek is betaald door de Robert Wood Johnson Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met de gezondheid van Amerikanen en ook de leerstoel van Ryan Masters aan de Columbia-universiteit betaalt

Bron: Eureraklert