Bacteriën op een na hoogste doodsoorzaak

E. coli-bacterie

E. coli’s passen zich makkelijk aan hun omgeving aan

Na hart- en vaatziekten zijn ziektes die door bacteriën veroorzaakt worden de tweede doodsoorzaak. Van 33 onderzochte ziekteverwekkers waren er vijf verantwoordelijk voor bijna de helft van het aantal overlijdens. Voor bestrijding van bacteriële besmettingen zijn antibiotica bijzonder belangrijk, maar juist die antibiotica laten het steeds vaker afweten doordat bacteriën resistent voor geworden zijn. Sommigen spreken ‘resistentiecrisis’, maar dat werkt in een periode die gestoffeerd lijkt met crises niet verhelderend. Lees verder

“Het coronavirus wordt zoiets als het verkoudheidsvirus”

SARS-CoV-2

Een van de eerste foto’s van het nieuwe (?) Coronavirus Sars-CoV-2 (afb: Niaid-RML)

Het coronavirus (voor liefhebbers van moeilijkl: Sars-CoV-2) dat ons nu parten speelt zal op den duur verworden tot een virusje als het verkoudheidsvirus (Koutje gevat? Hatsjoe!), a href=”https://science.sciencemag.org/content/early/2021/01/11/science.abe6522″>verwachten onderzoeksters. Als dat virus endemisch wordt (overal aanwezig is) dan krijgen kinderen er al vroeg mee te maken en dan zal het coronavirus zich voegen bij de verkoudheidsvirussen met milde symptomen, zo voorspellen onderzoeksters rond Jennie Lavine op basis van rekenmodellen. Lees verder

Meer doden na operatie dan door hiv, tb en malaria

Prostaatkankeroperatie

Een prostaatkankeroperatie in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis met behulp van een operatierobot (foto: ANP)

Jaarlijks sterven over de hele wereld zo’n 4,2 miljoen mensen binnen 30 dagen na een operatie. Dat is meer dan door hiv, tuberculose en malaria bij elkaar. Ongeveer de helft van de 4,2 miljoen doden komt uit armere landen. In die landen worden veel mensen niet geopereerd waarbij dat wel zou moeten. Als die ook behandeld zouden worden dan verwachten de onderzoekers dat het aantal ‘operatiedoden’ zal stijgen naar ruim zesmiljoen. Aan hiv, tb en malaria zouden jaarlijks zo’n driemiljoen mensen overlijden. Lees verder

Resistente bacteriën veroorzaakten in 2015 33 000 doden in EU

33 000 doden in EUplus per jaar door multiresistente bacterien

De ziektelast (niet alleen het sterftecijfer) per 100 000 inwoners in de EU (min Griekenland) plus Noorwegen en IJsland als gevolg van antibioticaresistentie (afb: the Lancet)

Al jaren wordt er gesproken over de dreigende onwerkzaamheid van antibiotica. Door overvloedig gebruik van die middelen zijn diverse bacteriestammen ongevoelig geworden voor diverse antibkotica. Onderzoekers hebben nu een uitgezocht wat het dodelijk gevolg is van die toenemende multiresistentie bij bacteriën. Daardoor kunnen nu (nog)~ eenvoudig te behandelen infecties dodelijk worden. De onderzoekers kwamen uit op een aantal van 33 000 doden in 2015 in, grofweg, in de EUplus. Dat sterftecijfer is sedert 2007 groeiende. Lees verder

Hoog cholesterol: minder kans op kanker

Statines een gevaar?

Niet iedereen is even dol op statines

Op basis van de bestudering van gegevens van meer dan een miljoen patiënten over een periode van bijna veertien jaar zijn onderzoekers van de Aston-universiteit in Birmingham (GB) tot de conclusie gekomen dat mensen met een hoog cholesterol minder kans hebben op long-, borst-, prostaat- of darmkanker. Ze legden een relatie met statines, de middelen die mensen met een hoog cholesterolgehalte plegen te slikken. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op een congres over cardiovasculaire biologie FCVB

Lees verder

“Te veel joggen slecht voor de gezondheid”

JoggersHet veelvuldig rondsjokken in prachtige uitdossing, met kekke drinkbekers, hart- en routemeter en nog zo wat elektronica is hier te lande nog steeds erg geliefd in ons streven naar een eeuwig leven, maar helpt het ook? Dat is Peter Schnohr van het Frederiksbergziekenhuis in Kopenhagen eens gaan uitzoeken. Het bleek hem dat met mate de juiste dosering is. Mensen die zo’n drie keer in de week rustig rondsjokten hadden daar baat bij, terwijl de fanatiekelingen die elke dag hun kilometers maakten kwa overlevingskans niet veel beter af waren dan lamlendige bankhangers. Lees verder

Fructose slechter voor muizinnen dan gewone suiker

muizengemeenschap

De ‘halfnatuurlijke’ muizengemeenschappen in Utah.

Volgens onderzoekers Wayne Potts van de universiteit van Utah (VS) is fructose giftiger voor muizen dan gewone suiker (sucrose). De onderzoekers voerden de muizen doses die, naar verhouding, overeenkwamen met wat mensen tot zich nemen. De fructose had zowel een slechte uitwerking op de reproductie en de levensduur van muizinnen. Vreemd genoeg hadden de mannetjesmuizen geen negatieve gevolgen van hoge frustose- of sucrosedoses voor reproductie of territoriumgedrag. Dat zou volgens de onderzoekers komen doordat beide suikers even giftig zijn voor mannetjesmuizen. Lees verder

Rivierbaars leeft langer door milieuvervuiling

Rivierbaars

De riviersbaars

Milieuvervuiling lijkt niet altijd verkeerd uit te pakken.  Zweedse onderzoekers ontdekten dat rivierbaarzen langer leven als ze aan medicijn worden blootgesteld. Dan gaat het vooral over psychofarmaca, geneesmiddelen voor geestelijke aandoeningen, met name Oxazepam, een middel dat wordt gedacht angstgevoelens en spanningen te dempen. Het zou de vissen ‘moediger’ maken, lieten onderzoekers rond Tomas Brodin van de universiteit van Umeå. Overigens ging het bij dit onderzoek om labproeven met rivierbaarzen en kuit van die vis. Lees verder

Weinig succes bij alvleesklierkanker

alvleesklier

De alvleesklier produceert onder meer insuline en alvleeskliersap voor de spijsvertering

De overlevingskans bij alvleesklierkanker is al zo’n veertig jaar nagenoeg ongewijzigd, zo meldt het Britse Cancer Research UK. Daarmee is deze vorm van kanker van de 21 meest voorkomende kankers het dodelijkst. Slechts 3% leeft nog vijf jaar na de diagnose. In de jaren 70 was dat 2%.
Lees verder

Franse tourrenners leven langer dan niet-tourende Fransen

Protest tegen dopinggebruik bij wielrennen.

Doping lijkt geen negatieve uitwerking te hebben op de levensverwachting van Franse tourdeelnemers (foto: WIkipedia)

Franse deelnemers aan de ronde van Frankrijk leven gemiddeld langer dan  hun niet deelnemende landgenoten, blijkt uit een studie uitgevoerd ter gelegenheid van de 100ste tour dit jaar. Doping en roofbouw op hun lichamen zouden doen vermoeden dat renners het niet lang maken, maar dat zou dus niet het geval zijn. “We moeten voorzichtig zijn met de uitkomsten”, zegt onderzoeker Xavier Jouven van een onderzoekscentrum in Parijs dat plotse dood bestudeert, “want na 1990 is niemand meer overleden. We kunnen geen direct verband leggen tussen doping en de schadelijkheid ervan voor de gezondheid.” De studie betreft 786 Franse renners die tenminste een keer aan de tour hebben meegedaan tussen 1947 en 2012. Gemiddeld hadden die 2,5 ronde gereden. De eerste keer gemiddeld als ze 25 jaar waren. Er werd voor de renners een sterftecijfer berekend (SMR) dat werd vergeleken met hun niet fietsende Franse leeftijdsgenoten. Een sterftecijfer kleiner dan 1 zegt dat ze langer leven, groter dat ze eerder doodgaan. Het sterftecijfer lag voor renners op 0,59, aanzienlijk lager dan hun leeftijdsgenoten.
Dat sterftecijfer bleef stabiel over de bestudeerde periode. Dat zou dan betekenen dat de diverse typen doping geen invloed hebben gehad op het sterftecijfer. Dan hebben we het over cocaïne en amfetamine in de periode ’47-’70, mannelijke hormonen en anabole steroïden van ’71-’90 en groeihormonen en epo in de periode erna. De sterftecijfers waren ook consistent over alle leeftijdsgroepen, behalve die van renners onder de 30. Die hadden een aanzienlijke hoger sterftecijfer (1,65) dan hun leeftijdgenoten. Franse renners in die leeftijdsgroep stierven nogal eens aan verkeersongevallen of in wedstrijden. Ik vraag me dan onmiddellijk af of je dit wel kan zeggen bij zulke kleine aantallen. Hoeveel Franse tourdeelnemers zullen er voor hun 30ste in het verkeer of tijdens wedstrijden zijn overleden?
De studie is gepresenteerd tijdens een congres van de Europese vereniging van cardiologie, dat momenteel in de Amsterdamse RAI plaatsvindt.

Bron: Eurekalert