Zo’n 40% Europese bomen met uitsterven bedreigd

Paardenkastanje met uitsterven bedreigd

Paardenkastanje (afb: WikiMedia Commons)

De in Zwitserland gevestigde natuurbeschermingsorganisatie IUCN waarschuwt dat zo’n 40 % van de 454 boomsoorten die in Europa voorkomen met uitsterven wordt bedreigd (pdf-bestand). Bijna alle bedreigde soorten (168) zijn inheemse bomen (die dus alleen in Europa voorkomen), slechts 13 bedreigde soorten zijn uitheems. Als belangrijkste oorzaken voor die achteruitgang noemt de organisatie de introductie van voor  Europa nieuwe boomsoorten, onduurzame houtkap en verstedelijking. Lees verder

“Bomen ademen verrassend veel methaan uit”

Gerooid regenwoud

Bomen in het Amazongebied produceren veel methaan. Hoe dat komt is nog verre van duidelijk.

Er is veel duister over de het Amazonegebied. Tot voor kort vroeg iedereen zich af waar die grote hoeveelheden methaan vandaan kwamen die satellieten registreerden, maar op de grond niet werden gemeten.  We praten over 20 miljoen ton. Die zou van bomen afkomstig zijn, zo ontdekte de Britse onderzoekster Sunitha Pangala van de universiteit van Lancaster al in 2014, maar geen tijdschrift was geïnteresseerd. Daarmee vormen overigens niet meteen een bron voor aardopwarming… Lees verder

Zeven keer meer bomen op aarde dan gedacht door deskundigen

Houtkap bossen

Elk jaar verdwijnen er weer miljarden hectaren bossen

Een jongerengroep verbonden aan de VN had het plan opgevat om 1 miljard bomen te planten. Ze vroegen aan klimaatdeskundige Tom Crowther van de Yale-universiteit (VS) of dat zou helpen tegen de aardopwarming. Dan zullen we eerst moeten tellen hoeveel bomen er op aarde staan, stelde hij en hij sloeg aan het tellen. Hij en zijn medetellers kwamen tot 3 biljoen (3 000 000 000 000), ofwel 422 bomen voor iedere aardbewoner. Eerdere schattingen kwamen uit op minder dan eenzevende: 400 miljard. Overigens is die 3 biljoen bijna de helft (5,6 biljoen) van het aantal dat er op aarde stond voor de mens de aarde bevolkte, schatten de onderzoekers. Ze kwamen tot die 3 biljoen op basis van satellietbeelden en 429 775 metingen op de grond. Lees verder