Nieuwe antibiotica bestrijden bacteriën anders dan oude

nieuwe antibiotica

Beth Culp (afb: MacMasteruniv)

Onderzoekers van de Canadese McMasteruniversiteit hebben een nieuwe antibioticasoort ontdekt, die de ‘vijand’ anders te lijf gaan dan de huidige antibiotica, waar steeds meer bacteriën ongevoelig voor zijn. Er is zelfs al sprake van een antibioticacrisis. De nieuwe stoffen voorkomen dat de bacteriën kunnen groeien en delen. Lees verder

Cel blijkt organel te hebben die chromosomen ‘fatsoeneert’

Nieuw organel ontdekt

P. Todd Stukenberg:…nieuw organel ontdekt… (afb: UVA)

Onderzoekers van de universiteit van Virginië hebben een organel in cellen ontdekt dat er voor zorgt dat het erfgoed bij een celdeling juist wordt gesorteerd. Dat dat orgaantje nooit eerder ontdekt is heeft te maken met de functie. Het organel ontstaat pas bij celdeling en verdwijnt daarna weer. De onderzoekers brengen dat orgaantje in verband met kanker. In kankercellen gaat er veel mis bij het ‘sorteren’ van het erfelijk materiaal. Ze hopen dat de ontdekking artsen meer inzicht geeft in de kansen van het slagen van een bepaalde therapie bij patiënten. Lees verder

Ook oude mensen hebben jonge cellen

Celleeftijd

Het verschil in celleeftijd in de alvleesklier (afb: Salk-instituut)

Er zit vast een logica achter het systeem in ons lichaam van celvernieuwing. In sommige delen van ons lichaam worden constant nieuwe cellen aangemaakt, maar in cruciale organen als hersens en hart nauwelijks of niet. Nu blijkt dat ook elders in ons lichaam weefsels zijn waar de cellen het lang uithouden zoals in de bloedvatwanden, alvleesklier en lever. In deze organen vind je cellen van allerlei leeftijden, zo blijkt. Lees verder

Kankercellen ontsnappen door mutatie BCL9L aan celdood

Kankercellen kunnen afwijkend aantal chromosomen hebben

Kankercellen kunnen een afwijkend aantal chromosomen bevatten (rechts). Dat bemoeilijkt ook de bestrijding. Links staan de chromosomen die een menselijke cel normaal heeft.

Bij kankercellen is de hele genetische encyclopedie overhoop gehaald. Zelfs het aantal en de vorm van de chromosomen is veranderd. Toch overleven die genetisch mismaakte cellen en zorgen door hun welhaast ongebreidelde groei voor grote problemen in het organisme waar ze toe behoren. Hoe redden die mismaakte cellen dat. Onderzoekers van het Engelse Francis Crick-instituut denken nu te weten hoe ze dat flikken. Lees verder

Gif van zeediertje werkzaam tegen kanker (bij proefdieren)

Diazonamide, een anntimyotisch middel tegen kanker

Die diazonamide-onderzoekers Hui Ding en Patrick Haran bij hun ‘wondermolecuul (afb: UCLA)

Met de synthetische vorm van het biomolecuul diazonamide bleek dat, iin combinatie met chemo (gemcitabine), bij proefdieren zelfs de hardnekkige alvleesklier-kanker is te bestrijden. Dat gebeurde met minder bijwerkingen dan normaal, stellen onderzoekers van de universiteit van Californië in Los Angeles. In de natuur wordt diazonamide gevonden in het zeebeestje Diazona angulata. De synthetische vorm, DZ-2384 genaamd, is stabieler en werkzamer dan de natuurlijke vorm, aldus de onderzoekers. Lees verder

Resultaten kankermedicijnen in spe vaak overschat

Vito Quaranta van de Vanderbildt-universiteit

Vito Quaranta

Bijna dagelijks kan je wel ergens het resultaat van onderzoek naar het effect van bepaalde stoffen op kankercellen lezen en die resultaten zien er vaak veelbelovend. Ondanks die stortvloed aan potentiële kankermedicijnen/-behandelingen is kanker nog lang niet de wereld uit. Meer dan 90% van de potentiële middelen sneeft in het klinische onderzoek. Dat zou er mee te maken kunnen hebben dan het effect van die potentiële kankerbestrijders niet op de juiste manier beoordeeld wordt, denken onderzoekers van de Amerikaanse Vanderbilt-universiteit. Lees verder

Niet alle organen verouderen even snel

Veroudering organen

De ‘eiwithuishouding’ (het proteoom) van de hersens van ratten verandert bij veroudering meer dan die van de lever (afb: Cell Systems)

Veroudering is tegenwoordig een belangrijk onderzoeksthema. We blijven steeds op zoek naar het eeuwige leven, zou je kunnen zeggen. Veroudering is een een raar fenomeen. Hoe komt het, om maar wat te noemen, dat volledig fris nieuw leven voorkomt uit twee, zou je zeggen, reeds verouderde geslachtscellen?  Zeg het maar. Nu blijkt ook nog eens uit onderzoek bij ratten dat niet alle organen even snel verouderen. Lees verder

Kanker vaak (?) veroorzaakt door ‘botte pech’

Longkankercellen

Longkankercellen

Dat iemand kanker krijgt is voor het merendeel (tweederde) van de kankertypen een kwestie van pech hebben en niet zo zeer van slechte leefgewoontes, beweren twee Amerikaanse onderzoekers. Ze onderzochten waarom sommige typen weefsels miljoenen malen vatbaarder zijn voor kanker dan andere. Dus mutaties en niet leefstijl zijn vaker de ‘schuld’. Kankercentra brengen daar tegen in dat een gezonde leefwijze altijd ‘oplevert’ als het om kanker gaat. De gewoonste en dodelijkste kankersoorten, zoals longkanker, worden wel degelijk sterk beïnvloed door leefgewoontes, stelt het Britse kankerinstituut.  Lees verder

Cholesterol zou rol bij ontstaan kanker spelen

Het Wnt-signaalsysteem

Het knap ingewikkelde Wnt-signaalsysteem. Linksboven het onderzochte eiwit Dishevelled (DSH) (afb: genecopoeia.com)

Onderzoekers van de universiteit van Illinois rond Wonhwa Cho denken dat cholesterol  een rol speelt in de activering van een signaleringssysteem dat verbonden is met het ontstaan van kanker (laten we het even vaag houden). Lees verder

3d-structuur eiwit met synchotron ‘bekeken’

Onderzoekers van het Instituut voor biotechnologie en biomedicijnen van de autonome universiteit van Barcelona hebben, in samenwerking met enkele andere Spaanse onderzoeksinstellingen, de ruimtelijke structuur van eiwitten opgehelderd met behulp van een synchotron (de Alba). Het ging om het eiwitpaar LC8-NeK9, dat een rol speelt bij het bundelen en scheiden van chromosomen tijdens de celdeling. Het zou voor het eerst zijn dat de ruimtelijke structuur van eiwitten zou zijn bepaald met behulp van een synchotron (preciezer gezegd met de XALOC-bundel van de Alba). De onderzoekers zouden met het driedimensionale beeld van de eiwitten nieuwe inzichten hebben verworven in het mechanisme van de eiwitbinding en daarmee van de juiste sturing van de celdeling en andere celprocessen. Dat soort kennis zou van pas kunnen komen bij therapieën voor ziektes waar celdeling een rol speelt, zoals kanker. De ruimtelijke structuur van een eiwit (4gdf)
In zijn algemeenheid is het ophelderen van de ruimtelijke structuur van eiwitten belangrijk om inzicht te verkrijgen in de werking van deze voor het leven onontbeerlijke groep chemische verbindingen. Eiwitstructuren worden meestal bepaald aan de hand van eiwitkristallen, maar lang niet alle eiwitten laten zich (makkelijk) kristalliseren. Van vele eiwitten is de driedimensionale structuur nog steeds niet bekend.
Bron: Alpha Galileo