We vreten de aarde op

Veetteelt in Brazilië

De ecologische voetafdruk van veeteelt is buiten alle proporties. Hier een voorbeeld daarvan uit Brazilië (afb: Greenpeace)

Terwijl het gros van de landen in de wereld weinig haast maakt met maatregelen om de klimaatverandering binnen redelijke grenzen te houden worden de berichten over onze nabije toekomst er niet vrolijker op. In een nieuw rapport van het VN-klimaatforum wordt de alarmklok geluid. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen is niet genoeg om een desastreuze aardopwarming te voorkomen. We zullen minder verkwistend met het land moeten omgaan en ons voedingspatroon moeten wijzigen. Ondertussen dreigt voor een kwart van de wereldbevolking een drinkwatertekort. Lees verder

“Lobbyisten dwarsbomen in VS actief klimaatbeleid”

Destructieve winning

Veel winningsmethoden voor fossiele brandstoffen zijn verwoestend voor het milieu

Met de mond wordt door veel politici maar ook ondernemers de ernst van de huidige klimaatcrisis beleden, maar in de praktijk komt er toch bitter weinig tot stand van een actief klimaatbeleid. Daarbij spelen lobbyisten een belangrijke rol, stellen onderzoekers in de VS. Lees verder

Nederlands klimaatbeleid schiet te kort

AutogekteHet kabinet haalt de voor 2020 gestelde klimaatdoelen niet. De uitstoot van broeikasgassen is te weinig gedaald om aan het Urgenda-vonnis te voldoen, zo meldt de Volkskrant. Ook de behaalde energiebesparing blijft achter bij de doelstelling, zo bevestigen diverse betrokkenen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceert vrijdag een voortgangsrapportage met de actuele cijfers over de Nederlandse klimaatprestaties. Lees verder

Nederland scoort matig bij klimaatbeleid

logo klimaatconferentie ParijsIn vergelijking met andere landen scoort Nederland matig als het gaat om het nemen van voorzorgsmaatregelen met het oog op de klimaatveranderingen, zo stellen onderzoekers van, onder meer, de Wageningse landbouwuniversiteit. Die keken naar de maatregelen die tussen 2010 en 2014 zijn genomen om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verkleinen. Landen als Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen scoorden een maximale 19 punten, terwijl Nederland bleef steken op 15. De onderzoekers erkennen ook dat hun vergelijking niet feilloos is, al was het maar doordat verschillende landen verschillende definities hanteren. Lees verder

China lijkt werk te maken van klimaatbeleid

kolencentrale in China (Hengshui)

China’s stroomopwekking leunt nog sterk op steenkool. Hier een kolencentrale in Hengshui in de provincie Hebei province. (foto: AFP)

China, die zich door zijn uitbundige economische ontwikkeling heeft ontwikkeld tot ‘vieste man’ van de wereld, lijkt serieus werk te willen maken van het terugdringen van vervuiling. Het land steekt meer geld in alternatieve energie dan welk ander land en het heeft zich tot doel gesteld de uitstoot van CO2 te halveren. Ten opzichte van welk peiljaar is (mij) niet duidelijk. Het klimaatbeleid in China is wezenlijk voor het behalen van wereldwijde klimaatdoelstellingen. Lees verder

Al 12 700 eisers in klimaatzaak tegen Belgische overheid

vzw Klimaatzaak

De aftrap van de Klimaatzaak op 1 december jl. in Gent (afb: Klimaatzaak)

Er zijn al zo’n 12 700 mensen die bereid zijn de Belgische overheid voor de rechter te dagen vanwege haar lakse klimaatbeleid, zo maakte de organisatie Klimaatzaak bekend. Zowel de Vlaamse, Brusselse als Waalse regering reageerden al op de ingebrekestelling door de vzw Klimaatzaak, de federale regering deed dat tot dusver nog niet. Tot aan de start van de procedure kunnen burgers zich aanmelden als mede-eiser. Lees verder

Klimaatconferentie in Lima een flop

Ban Ki-Moon en betogers

VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon in een ontmoeting met klimaatbetogers in New York in september

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, heeft het klimaatakkoord dat maandag (dan toch) werd bereikt in Lima begroet als een stap naar het succes op de Klimaatconferentie van Parijs in december 2015. Ban Ki-moon nam met vreugde kennis van het succes en feliciteerde het gastland Peru, zo meldde de woordvoerder van de VN-topman. “De beslissingen die in Lima zijn genomen openen de weg voor een universeel en betekenisvol akkoord in 2015”, luidde het commentaar van de VN-baas. Weinig commentaren zijn het eens met de VN-chef. Het populair wetenschappelijke Engelse blad New Scientist spreekt over een ‘slecht resultaat’ en het Duitse blad der Spiegel stelt dat de conferentie in Lima (Peru) op het belangrijkste punt is mislukt: harde afspraken maken over het terugdringen van broeikasgassen. Een ramp dreigt voor de zo belangrijke geachte klimaatbijeenkomst volgend jaar in Parijs, zo stelt het blad. Lees verder

Nederland doet te weinig aan klimaatbeheersing

Bruinkoolcentrale in Duitsland

Bruinkoolcentrale in Duitsland

Nederland is volgens de jongste ranglijst van klimaatvriendelijkheid in de staartgroep beland. Van de 58 bekeken landen (90% van de werelduitstoot aan broeikasgassen) staat Nederland op een magere 42ste plaats met 53,47  van de 100 te behalen punten. Op plaats vier staat Denemarken met 77,76 punten. Zweden staat op de vijfde plaats en het VK op de zesde. Germanwatch, die de lijst samenstelt, liet de eerste drie plaatsen onbezet. Het eigen Duitsland is middenmoter. Lees verder

EU weinig ambitieus met klimaatdoelstellingen

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard, EU-commissaris klimaatbeleid

De voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw Europees klimaatbeleid zijn een stap terug vergeleken bij eerdere klimaatplannen, stelt het blad Science Magazine. De commissie stelt voor bindende, nationale doelen voor duurzame energie overboord te zetten. In de nieuwe energie- en klimaatplannen voor 2030 mikt de EC op een reductie van 40% op de uitstoot van broeikasgassen in 2030; veel minder dan milieuorganisaties op gehoopt hadden.
Lees verder

Deens minister: “Bereid je voor op klimaatramp”

Ida Auken

Deens milieuminister Ida Auken

Het lukt de politiek niet het eens te worden over het klimaatbeleid, laten we ons dan voorbereiden op de klimaatverandering, zegt Deens minister voor milieu Ida Auken. Auken stelt in een commentaar in het Britse dagblad the Guardian dat we niet lijdzaam moeten afwachten tot de gevolgen van de aardopwarming over ons komen, maar dat we ons moeten wapenen tegen de veranderingen in onze woonomgeving. Lees verder