“Gebruik niet-fossiele energie stagneert al 25 jaar”

Niet-fossiele energie: al jaren ongeveer 14%

Het aandeel niet-fossiele energie is al 25 jaar nauwelijks veranderd (afb: climategamble.net)

Het gebruik van niet-fossiele energie stagneert al 25 jaar, stelt New Scientist-analist Michael Le Page. Grote landen snijden in de subsidies voor zonne- en windenergie, maar die zouden ze volgens hem juist moeten verhogen om te voorkomen dat overgang naar een duurzame energievoorziening mislukt. Lees verder

Dat biomassa koolstofneutraal is is een sprookje

Biomassa is niet koolstofneutraal

12% van het enegrieverbruik in de EU komt uit hernieuwbare bronnen. Daarvan neemt biomassa (groen) het leeuwendeel voor zijn rekening (afb: Eurostat)

Op een paar mensen na zijn we allemaal heel erg bezorgd over de aardopwarming. Vorig jaar hebben we in Parijs afspraken gemaakt, maar we blijven onszelf steeds voor de gek houden. De EU zou op koers liggen met het terugdringen van de kooldioxideuitstoot, maar bijna tweederde van die ‘hernieuwbare’ bronnen die dat moeten teweegbrengen komt voor rekening van biomassa. Daarbij wordt er van uit gegaan dat het verbranden via biomassa koolstofneutraal is, maar dat is een sprookje en de arme landen en de natuur zullen de dupe zijn (evenals het specimen mens). Lees verder

“Koolstofarme energietoekomst is schoon en haalbaar”

zonnecel

Een systeem met zonnecellen vergt veel meer koper dan een fossiel energiesysteem

Een koolstofarme energietoekomst is niet alleen haalbaar in materieel opzicht, maar zal ook aanzienlijk schoner zijn dan het energieheden. Dat stellen onderzoekers van de Noorse universiteit voor techniek en wetenschap (NTNU). Volgens NTNU-onderzoeker Edgar Hertwich is dit de eerste studie waarbij de mogelijkheden van diverse technieken op wereldschaal zijn geëvalueerd tot 2050, waarbij het effect op het milieu, materiaalgebruik en de opwekking zijn meegenomen.
Lees verder