Nieuwe ‘eenpansreactor’ halveert uitstoot ammoniakproces

Het Haber/Boschproces

Het antieke Haber/Boschproces met drie aparte reactoren (afb: WikiMedia Coomons)

Om de ruim zeven miljard menselijke aard-bewoners te voeden is kunstmest nodig. De eerste stap om kunstmest te maken is de omzetting van luchtstikstof en methaan in ammoniak. Dat gebeurt via het aloude, energievretende Haber/Bosch-proces waarbij veel kooldioxide vrijkomt. Jaarlijks praten we dan over 450 miljoen ton, 1% van de totale  uitstoot. Met een nieuw type reactor (keramisch) kan die uitstoot worden gehalveerd. Lees verder

100% organisch boeren niet goed voor klimaat

Koeien in EngelandDe hedendaagse landbouwpraktijken zijn slecht voor milieu en klimaat, maar die praktijken volledig vervangen door organische landbouw schijnt ook niet goed uit te pakken. Dat heeft vooral te maken met het grotere landoppervlak dat nodig is voor het organische boeren om tot eenzelfde voedselproductie te komen, stellen onderzoekers van, onder meer de universiteit van Reading (VK). Ze bekeken de gevolgen van een algehele overschakeling van de landbouw in Engeland en Wales op organische bedrijfsvoering in de landbouw. Lees verder

Verdwijnen van insecten allesbehalve een zegen

Insecten eten

In grote delen van de wereld staan insecten gewoon op het menu

Een recent onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat niet alleen in dit deel van de wereld, maar overal het aantal insecten in razend tempo afneemt. Van die lieve bijtjes zien we het allang met lede ogen aan maar ook van ander ‘ongedierte’ verdwijnt zo’n 40% zo’n acht keer sneller dan zoogdieren, vogels en reptielen. Huisvliegen en kakkerlakken, onze eigen huisinsecten, doen het daarentegen prima. Lees verder

Gebruik bacteriën in plaats van kunstmest

Bacteriën nemen plaats kunstmest in

Probiotisch zelfbemestend zaaisel is het doel van Bayer en Gingko Works (afb: Bayer)

Kunstmest is slecht voor het milieu en voor het klimaat, maar zonder kunstmest lijkt de moderne landbouw niet meer te kunnen functioneren. In Amerika maar ook in Europa is een nieuw idee (alhoewel) geïntroduceerd: gebruik bacteriën in plaats van kunstmest. Lees verder

We hebben ook een (indrukwekkende) stikstofvoetafdruk

Uitstoot stikstofverbindingen in Nederland

Uitstoot van ammoniak en stikstofoxides in Nederland (Afb: emmissieregistratie.nl)


De uitstoot van reactieve stikstofverbindingen (met name oxides) is de laatste 150 jaar vertienvoudigd en levert daarmee een grote bijdrage aan de milieuvervuiling. Het schijnt dat nu pas voor het eerst de stikstofvoetafdruk van mensen in 188 landen is gemeten. De rijke landen hebben in deze, niet onverwacht, de grootste stikstofvoeten.
Lees verder

Biologische landbouw kan goed zijn voor het klimaat

Biologische landbouw

Een proefveld voor biologische landbouw

Rond eenderde van de broeikasgassen komen van de landbouw. Chinees onderzoek zou hebben aangetoond dat biologische of organische landbouw deze sector zou kunnen veranderen van een koolstofbron in een koolstofput. De belangrijkste bijdrage daaraan levert de vervanging van kunstmest door dierlijke mest. Lees verder

Aarde aan het eind van zijn latijn

De 'zorgzame' aardeBijna de helft van de processen die belangrijk zijn voor het handhaven van de veerkracht van de aarde is verstoord door menselijke activiteit, zo heeft een groep van 18 onderzoekers uitgeplust. Volgens de groep zijn vier van de negen systemen die de veerkracht van de aarde regelen aanzienlijk veranderd. Dan gaat het, onder meer, om de stikstof/fosfor-cyclus die wezenlijk is  voor het leven op aarde en zowel belangrijk is voor de voedselproductie als voor schoon water. De onderzoekers denken ook dat de 2*C-grens voor de aardopwarming al een stap te ver is. Een Zweeds/Australische studie maakt aannemelijk dat we intussen in een andere geologische periode zijn aanbeland: het antropoceen, het tijdperk dat geheel gedomineerd wordt door de mens. Lees verder

We putten de aarde nu al uit

Piekjaren hernieuwbare grondstoffen

De piekjaren van heel wat hernieuwbare grondstoffen liggen al achter ons (afb: Helmholtz-instituut)

Als het maar groeit, dan hoeven we er ons niet druk over te maken, is het idee, maar de jongste debatten over de duurzaamheid van biomassa als brandstof laten zien dat het allemaal wat minder simpel ligt. Hout groeit, maar de kooldioxide die door verbranding in de atmosfeer komt, wordt pas in de loop van vele jaren weer ‘geconsumeerd’. De duurzaamheidscirkel is groot, zou je kunnen zeggen. Je kunt ook door het gebruik van ‘duurzame’ brandstoffen de aarde uitputten. Onderzoekers van, onder meer, het Duitse Helmholtzinstituut hebben becijferd dat we bij een aantal vernieuwbare grondstoffen al de duurzaamheidsgrenzen hebben overschreden. We zijn bezig de aarde uit te putten, ook op het gebied van vernieuwbare grondstoffen als voedingsstoffen en met een steeds sneller groeiende wereldbevolking zal dat aantal ‘hopeloze gebieden’ alleen nog maar toenemen.
Lees verder

Meer opbrengst met minder kunstmest

De oogst in de vrij droge gebieden van tropisch Zimbabwe lopen al jaren achteruit door uitputting, monoteelt en nog wat oorzaken. Amerikaanse onderzoekers hebben uitgedokterd dat microdosering van kunstmest goed is voor de oogst en voor de portemonnee van de plaatselijke boeren. Microdoseren is een techniek om tegelijk met het zaaien of planten, kleine hoeveelheden kunstmest ‘mee te nemen’. Lees verder