Natuurbescherming blijkt weinig bescherming te bieden

Natuurbescherming

Namaqualand in Zuid-Afrika

Beschermde natuurgebieden zijn bedoeld om de natuur tegen de roofzucht van de mens te beschermen, maar in de praktijk komt daar vaak niet veel van terecht. Eenderde van de rond 200 0000 natuurbeschermingsgebieden verspreid over de wereld staat onder grote druk, oordelen onderzoekers. Dan hebben we het over wegenaanleg, landbouw en verstedelijking. Natuurbescherming kan ook lonen als die consequent wordt gehandhaafd, stellen onderzoekers. Lees verder

Orang-oetans verdwijnen in hoog tempo

Orang-oetans verdwijnen in rap tempo

Gebieden waar relatief veel apen per vierkante kilometer wonen, worden steeds schaarser in Borneo (afb: Voigt et.al.)

Vooral door de jacht verdwijnen de orang-oetans in Borneo in hoog tempo. Tussen 1999 en 2015 zouden meer dan 100 000 gedood zijn, zo blijkt uit onderzoek van, onder meer, Maria Voigt van het Max Planck-instituut voor de evolutionaire antropologie in De laatste zestien jaar zijn op Borneo meer dan 100 000 orang-oetans gedood, vooral door de jacht. Wel blijken er meer van die apensoort te zijn dan gedacht.Leipzig.  Het merendeel daarvan leefde in intact of selectief beheerd regenwoud, waar ook de meeste van deze apen leven. De verliezen elders waren procentueel veel hoger. Lees verder

Steenkoolvorming veranderde aarde bijna in een ijsbal

De aarde als ijsbal.

De aarde schijnt ooit bijna een ijsbal geworden te zijn

Nu is het energetisch te gelde maken van de energie die is opgeslagen in fossiele brandstoffen er schuld aan dat we met een klimaatprobleem kampen, maar dat was 300 miljoen jaar geleden niet anders. Anders dan nu ging het om een afkoeling door de kooldioxideontrekking aan de atmosfeer die gepaard ging met de massale steenkolenvorming, waardoor de aarde bijna in een ijsbal veranderde. Opmerkelijk. Lees verder

Onderzoekers willen vuursalamander redden

Vuursalamander met uitsterven bedreigd

Vuursalamander

Een dodelijke schimmelinfectie bedreigt het voortbestaan van de vuursalamander. Het schijnt dat onderzoekers in Duitsland een reddingsplan hebben, maar daarvoor moeten de salamanders wel eerst gevangen worden. In Nederland is de soort al bijna uitgestorven en België volgt ras. Lees verder

Meerderheid apen dreigt uit te sterven

Hainangibbons met uitsterving bedreigd.

Er zouden nog maar twintig Hainangibbons in China zijn

De meerderheid van de apen wordt bedreigd met uitsterving, is de conclusie van  onderzoekers van Conservation International. Zo zijn er nog maar 20 tot 30  Hainangibbons over in China en ook voor de schattige Javaanse plompe lori, een halfaapje, dreigt het definitieve einde. Zelfs van de  bekende ringstaartlemuur uit Madagaskar zouden nog maar 2000 exemplaren in leven zijn. Dat zouden de volgende op de lijst van ernstig bedreigde apensoorten kunnen zijn. 60% van alle apen dreigen binnen 25 tot 50 jaar uit te sterven als er niet snel maatregelen worden genomen, vrezen de onderzoekers. Lees verder

In 42 jaar meer dan de helft van het wild verdwenen

Amoerpanter ernstig bedreigd

Nog maar 70 in het wild (afb: WikiCommons)

Regelmatig zijn er berichten dat het slecht gaan met de wildpopulaties, maar het lijkt er op dat we ons drukker maken om de kleur van het gezicht van Zwarte Piet dan om dit werelddrama. Inventarisatie van 14 152 populaties van ruim 3700 diersoorten heeft aannemelijk gemaakt dat tussen 1970 en 2012 58% is verdwenen en er zijn geen tekenen dat die achteruitgang (2% per jaar) stopt. De cijfers komen van het Living Panet-rapport van het Wereldnatuurfonds en Zoölogische Vereniging van Londen (ZSL). In 2020 zou dat wel eens tweederde kunnen zijn, zo meldt het rapport. Lees verder

Populatie Afrikaanse olifant gaat sterk achteruit

Olifantenonderzoeker Peter Wrege van de Cornell-universiteit

Olifantenonderzoeker Peter Wrege van de Cornell-universiteit

Het gaat slecht met de Afrikaanse savanneolifant. Aan het begin van de 20ste eeuw zouden er nog 20 miljoen zijn geweest. De groep Olifanten zonder Grenzen telde er nu nog maar 352 271, eenderde minder dan in 2007. De Afrikaanse bosolifant vergaat nog veel slechter. Daarvan zijn er nog maar zo’n 100 000 waarvan er jaarlijks 10 tot 18% worden gedood. Veel van die drastische achteruitgang is te wijten aan stropers, die louter doden voor het ivoor. Volgens  de natuurbeschermingsorganisatie Wildlife Conservation Society zal het een eeuw duren voor de soort de stroperijen te boven kan komen. Lees verder

Mensen beïnvloeden evolutie

 Metromug, een door de mens 'gecreëerde' diersoort

De metromug (Culex pipiens molestus) zou voorkomen in alle metro’s in de wereld (afb: Wiki Commons)

Door toedoen van de mensheid verdwijnen er over de hele wereld in rap tempo soorten, maar komen er ook nieuwe soorten bij en wordt de evolutie versneld. Dat zou blijken uit een onderzoek van de universiteit van Kopenhagen en van Queensland. De onderzoekers vinden dat geen goede ontwikkeling. Lees verder

“Aarde beleeft nieuwe uitstervingsgolf”

Lemurenjong

Lemuren op Madagaskar lopen gevaar uit te sterven, maar zijn lang niet de enige bedreigde diersoort

Volgens Amerikaanse onderzoek is de aarde terechtgekomen in een nieuwe periode, onderzoekers spreken van de zesde, van massale uitsterving van diersoorten. Er verdwijnen 114 keer sneller gewervelde diersoorten van de aardbodem dan normaal, aldus de onderzoekers. Ook de diersoort mens zou daar de dupe van kunnen zijn. Het onderzoek lijkt een duplicaat van de studie die de universiteit van Duke het vorig jaar publiceerde. De laatste keer dat er op aarde massaal diersoorten verdwenen was 65 miljoen jaar geleden, bij het verdwijnen van de dinosaurussen, vermoedelijk ten gevolge van de inslag van een grote meteoor. Volgens de onderzoekers is de huidige massale uitsterving mede of misschien wel vooral een gevolg van menselijke handelen: ontbossing, vervuiling en klimaatverandering.
Lees verder

Grote planteneters met uitsterven bedreigd.

Grote planteneters

Het oorspronkelijke leefgebied van drie grote planteneters met in rood de huidige leefgebieden (afb: Science)

Van de 74 grootste planteneters op aarde wordt bijna tweederde met uitsterven bedreigd, zo blijkt uit een recente analyse in het wetenschappelijke tijdschrift Science. De onderzoekers baseerden zich bij hun analyse op de cijfers van de internationale vereniging voor natuurbehoud IUCN. Die dreigende uitsterving zou niet alleen een (groot) verlies aan biodiversiteit betekenen, maar de mensheid ook ecologisch en economisch duur te staan komen, zo betogen de onderzoekers. Tussen 1970 en 2005 zou in Afrika tweederde van de totale populatie aan grote zoogdieren zijn verdwenen. We hebben het dan over olifanten, neushoorns, gorilla’s, nijlpaarden, zebra’s e.d. De meeste grote planteneters leven in Azië en Afrika. In Noord-Amerika en Europa zijn ze al vrijwel uitgeroeid. Lees verder