Voedsel uit ‘lucht’ kan onze planeet redden

Eiwit uit lucht

Het product (afb: Solar Foods)

Het lijkt op een wonder. In een lab van het Finse commerciële bedrijf Solar Foods wordt voedsel uit ‘lucht’ gemaakt (in feite doen bacteriën het werk). Dat heeft meteen ook het grote voordeel dat daarbij geen broeikasgassen ontstaan. Wordt dat ‘zonnevoedsel’ de oplossing voor een een voedselproductie zonder dierenleed (nou ja, niet voor bacteriën) en klimaatgevaarlijke gassen? De ‘landbouw’ van de toekomst? Lees verder

We vreten de aarde op

Veetteelt in Brazilië

De ecologische voetafdruk van veeteelt is buiten alle proporties. Hier een voorbeeld daarvan uit Brazilië (afb: Greenpeace)

Terwijl het gros van de landen in de wereld weinig haast maakt met maatregelen om de klimaatverandering binnen redelijke grenzen te houden worden de berichten over onze nabije toekomst er niet vrolijker op. In een nieuw rapport van het VN-klimaatforum wordt de alarmklok geluid. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen is niet genoeg om een desastreuze aardopwarming te voorkomen. We zullen minder verkwistend met het land moeten omgaan en ons voedingspatroon moeten wijzigen. Ondertussen dreigt voor een kwart van de wereldbevolking een drinkwatertekort. Lees verder

Opgevoerde fotosynthese moet wereld voeden

Maisveld

Zal mais met een opgevoerde fotosynthese blauw zien?

De rek is wel een beetje uit de landbouwproductie en de wereldbevolking groeit maar door. In 2050, dat duurt nog maar 35 jaar, zullen de huidige 7 miljard mensen er 9,5 miljard zijn geworden. Als die allemaal ook nog te eten moeten hebben, dan zal er iets met de voedselproductie moeten gebeuren. Die moet omhoog en dat zou kunnen door met behulp van genetische technieken de omzettingseffeciëntie van de fotosynthese te vergroten. Nu zetten planten hooguit een paar procent van de zonne-energie om in voor de mens bruikbare (en uitaard ook onbruikbare) voedingsstoffen. Daar zit nog een hoop rek in, is de gedachte van Stephen Long en medeonderzoekers. Lees verder

De wrange prijs van onze vraatzucht

vetkwabHet klinkt paradoxaal wat Amerikaanse onderzoekers hebben gevonden: hoe welvarender een land hoe ongezonder en milieuschadelijker zijn voeding. Bewoners van welvarende landen voeden zich, volgens dit onderzoek, steeds meer met ‘lege’ calorieën van vet en suiker en met milieuverpestend vlees. Die ontwikkeling zou er toe kunnen leiden dat in 2050 de broeikasgasuitstoot die vastzit aan de voedselproductie, met 80% groeit. Gezond eten en een gezond klimaat zijn dus vrienden van elkaar. Lees verder

“Grote beschavingen stort(t)en in door slechte grond”

Volgens Mary en Bob Scholes zijn de grote beschavingen ten onder gegaan aan achteruitgang van de bodemkwaliteit. Ze leggen hun zienswijze uit in een artikel in Science. In veel landen loopt de voedselproductie drastisch terug door bodemerosie, verzilting en uitputting. Hulpmiddelen als kunstmest, irrigatie en ploegen bieden een schijnveiligheid, aldus het Zuid-Afrikaanse tweetal, want afhankelijk van de aanvoer van de ‘bodemverbeteraars’. Zou de hedendaagse beschaving ten onder kunnen gaan aan slechte grond?
Lees verder