Gereanimeerde hersens

Tien uur na de dood vertonen hersencellen nauwelijks nog activiteit (links), terwijl in ‘gereanimeerde’ hersens volop leven is bij neuronen (groen) en ondersteunende cellen (rood) (afb: Yale)

Vier uur nadat varkens geslacht waren om te worden opgepeuzeld, konden onderzoekers cellen uit de hersens van die varkens weer tot ‘leven’ wekken met een systeem dat BrainEx is genoemd. Dat voorzag het varkensorgaan van voedingsstoffen, zuurstof en chemicaliën om ervoor te zorgen dat de hersencellen niet langer vuurden. Ze konden die gereanimeerde hersencellen 36 uur in leven houden. Is de dood niet langer absoluut? Lees verder

Het wemelt van het leven diep onder de grond

Vel en verscheiden leven onder de grond

Er hoefde niet altijd geboord te worden om het ‘diepe leven’ te zoeken (afb: deepcarbon.net)

Niet alleen op de aardbodem bestaat leven, maar ook ver daaronder. Onderzoekers schatten dat al het onderaardse leven bij elkaar zo’n 15 tot 23 miljoen ton koolstof omvat. Zo’n 70% van alle bacteriën en archaea zouden een onderaards leven leiden. Lees verder

Ingevroren wormpjes na 40 000 jaar tot leven gewekt

Rondwormpjes van 40 000 jaar

Tot leven gewekt na een ‘winterslaap’ van tienduizenden jaren

Wormpjes die meer dan 40 000 jaar waren ingevroren in de permafrost bleken, eenmaal ontdooid, weer uit hun langdurige winterslaap gehaald te kunnen worden. Die twee zouden het ontstaan van de Homo erectus nog hebben meegemaakt en uiteraard ook de wolharige mammoet. Daarmee zouden ze de oudste levende wezens op aarde zijn.
Lees verder

Mens maar 0,01% van aardse leven, verwoest 83% van het wild

Veetteelt in Brazilië

De cologische voetafdruk van veeteelt is buiten alle proporties. Hier een voorbeeld daarvan uit Brazilië (afb: Greenpeace)

De mens is een verwoestende diersoort. Die zich als slim beschouwende diersoort maakt in kilo’s gemeten maar 0,01% van al het leven op aarde uit, maar is wel verantwoordelijk voor de verdwijning van 83% van alle in het wild levende zoogdieren en de helft van alle planten, zo leert een inventariserend onderzoek. Het overgrote deel van de dieren op deze wereld zijn landbouwdieren. Die nu 7,6 miljard ‘slimme’ zoogdieren hebben nog niet ontdekt hoe ze zichzelf in bedwang kunnen houden. Lees verder

Magneetveld aarde toch niet ‘op zijn kop’

Aardmagneetveld poolt zich niet om

Ook 48 500 jaar geleden ( verzwakte het aardmagneetveld, maar herstelde zich later (afb: Monika Korte)

Het magneetveld van de aarde wordt steeds zwakker net zoals als een aantal malen in het verleden. Er is gedacht dat het magneetveld zou kunnen ompolen, maar nu hebben onderzoekers de resultaten vergeleken met vroegere, soortgelijke gebeurtenissen en stellen dat het aardmagneetveld niet ‘op zijn kop’ zal worden gezet. Twee keer eerder de afgelopen 50 000 jaar zou ook iets dergelijks gebeurd zijn en beide keren kwam het magneetveld na een inzinking weer weer op kracht. Die twee gebeurtenissen lijken volgens de onderzoekers erg op de huidige situatie. Lees verder

Hawking geeft mens op aarde nog 100 jaar

Stephen Hawking: we moeten op zoek moeten naar leefruimte buiten de aarde

Stephen Hawking: …binnen 100 jaar…

De Engelse tegendraadse astrofysicus Stephen Hawking vindt dat we naarstig op zoek moeten naar andere vestigingsplaatsen in het heelal. Hij houdt het voor mogelijk dat de aarde al binnen honderd jaar voor de mens niet leefbaar meer is, maar hoe realistisch zijn zijn plannen? Lees verder

Twijfels aan jongste vondst oudste leven

De oudste levensvorm in gesteente in Canada?

De ‘levensdraadjes’ (rode pijlen) (afb: Nature)

Vorig jaar nog werd het tijdstip waarop het eerste leven op aarde zou zijn verschenen verschoven naar 3,7 miljard jaar, relatief vroeg na het ontstaan van de aarde. Nu wordt zou dat tijdstip nog verder teruggeschoven moeten worden met de vondst in Canada van levensvormen in minstens 3,77 miljard jaar oud gesteente: ergens tussen 3,77 en 4,3 miljard jaar. “Onze ontdekking ondersteunt het idee dat leven ontstond in hete onderwaterschoorstenen die zich kort na het ontstaan van de aarde vormden. Dat snelle verschijnen van leven op aarde past met het recente onderzoek”, zegt  onderzoeker Matthew Dodd van het University College in Londen. Er is veel skepsis over de conclusies die aan de vondst worden verbonden. Lees verder

Bacterie van 2,5 miljard jaar geleden getraceerd

2,5 miljard jaar oude microfossielen van zwavelbacterie gevonden

Andrew Czaja op de vindplaats in Zuid-Afrika nabij Kuruman

In rotsen in de Noordelijke Kaapprovincie in Zuid-Afrika in de buurt van de plaats Kuruman zijn resten gevonden van een bacterie die 2,5 miljard jaar geleden moet hebben geleefd. Dat was in een periode dat de aarde nog geen zuurstofrijke atmosfeer had. Leven zonder zuurstof is goed mogelijk, maar dat was al bekend. Lees verder

Sporen van leven van 3,7 miljard jaar geleden gevonden

Sporen van leven in 3,7 miljard jaar oud gesteente

Sporen van leven in 3,7 miljard jaar oud gesteente

Op Groenland zijn sporen van leven gevonden, die naar schatting 3,7 miljard jaar oud zijn. Met die vondst zou aannemelijk worden dat het leven op aarde 200 miljoen jaar eerder begon dan tot nu toe aangenomen.
Lees verder

Als er geen leven is dan brengen we dat er, toch?

Leven in het Precambrium (zo'n 700 miljoen jaar geleden)

Het leven in het Precambium zou volgens sommigen al heel wat verder ontwikkeld zijn dan Gros veronderstelt

Een van de kwellendste vragen die wij mensen ons kunnen stellen is of er elders in het heelal leven bestaat, misschien wel iets dat lijkt op menselijk leven. Nuchter geredeneerd is die kans niet onaanzienlijk, maar wij mensen zijn dat nog niet tegengekomen. Dat kan ook eigenlijk niet, want wij pieren maar zo’n beetje in ons eigen zonnestelseltje rond en dat kost ons al een hoop energie en inspanning. Je kunt het ook omdraaien: kunnen we elders leven brengen? Dat vroeg theoretisch fysicus Claudius Gros van de Goethe-universiteit in Frankfurt (D) zich af. Hij ziet wel mogelijkheden. Mijn vraag is: waarom zou je dat doen? Lees verder